Tilbud til skolene

Vandreutstillinger fra STMU

Bergkunst

På Sør-Troms Museum har vi en kasse til utlån med tema bergkunst og helleristninger. Utstillingen legger vekt på bergkunst fra Nord-Norge med vekt på helleristningene på Kjeøya utenfor Harstad, dyrefigurer i nordnorsk bergkunst, og bergkunst fra Alta. Her kan elevene se på bilder av ulike begkunst-motiver, steiner med helleristninger på, og forsøke å gjenkjenne de ulike motivene.

Utstillingen er gratis og er tilpasset for skolebesøk med eget skolehefte.
Henvend dere til museet for bestilling.