Tilbud til skolene

Videregående

Trastad Gård 1954 - 1991

Trastad Gård 1954 – 1991
Alt mellom glede og fortvilelse

Formidlings- og skoletilbud fra Trastad Samlinger:
Tema: Trastad Gård; del av nordnorsk samfunnsutvikling: sosial-, kultur og kunsthistorie
Målgruppe: Videregående skole samt ungdomstrinn i grunnskole. For elever med og uten særskilte behov.
Arena: Trastad Samlinger og det gamle institusjonsområde.
Antall elever: Maks 30
Pris videregående skole: 1800 kroner per gruppe
Type tilbud: Bestillingstilbud

Institusjonen Trastad Gård er en viktig del av nordnorsk historie som ennå påvirker samfunnet vi lever i, og som antagelig vil gjøre det for alltid. I nesten 40 år bestod Trastad Gård som sentralinstitusjonen for psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge. I denne perioden ble det skapt historie som gir oss opplevelse av alt mellom glede og fortvilelse, når vi blir den fortalt.

Trastad Samlinger vil gjennom dette tilbudet fortelle historien til Trastad Gård gjennom Trastad Samlingers museum og galleri, foredrag og diskusjon sammen med bilder fra institusjonstida og vandring på institusjonsområdet.

Varighet: 180 min. Kan tilpasses ut fra behov.

Program:
Vandring på den gamle institusjonen
Film om institusjonen
Power-point om Trastad Gård 1954-1991
Omvisning i galleriet

Pauser inngår

For mer informasjon kontakt Silje Gulstad, mob: 90200662, epost: silje@stmu.no