Tilbud til skolene

Barnehage

Fuglejakt på Trastad Samlinger

Tema: Tegning, fugler, galleri og kunst
Varighet: 1,5 timer
Arena: Trastad Samlinger
Antall barn: 15 med og uten særskilte behov 
 
Mål: Barna skal får et innblikk i kunsten som finnes på Trastad Samlinger ved å dra på oppdagelsesferd i galleriet på Trastad Samlinger, på jakt etter skulpturer og bilder av fugler.

Innhold:
Barna få se bilder og skulpturer i galleriet. De får også høre historien om «To fugler fløy, men ikke forbi». Det blir også snakket om fugler og sunget fuglesanger. Etter å ha sett og hørt om fugler skal barna selv tegne noen fugler.

Opplegg for dagen:
Informasjon om dagen
Besøke galleriet og se på bilder og skulpturer
Barna imiterer fugler gjennom lyd for å gi uttrykk for at de har funnet en fugl i galleriet
Samtaler om fugler og hva man har funnet i galleriet. Synge fuglesanger
Høre historien om «To fugler fløy, men ikke forbi»
Tegne fugler

For mer informasjon kontakt Silje Gulstad, mob: 90200662, epost: silje@stmu.no