Tilbud til skolene

Grunnskole

Utstilling og kirkebesøk

Målgruppe: Grunnskole, alle klassetrinn
Varighet: Avtales nærmere
Arena: Hovedutstilling THS og Trondenes kirke
Antall elever: max 30

Elevene kan få omvisning i hovedutstillinga og gå kulturstien. Dette kan kombineres med et besøk i Trondenes kirke.