Tilbud til skolene

Den kulturelle skolesekken

Kald krig - Meløyvær fort

Meløyvær fort, verdens mest moderne kystfort og et monument fra den kalde krigen, ble oppført på slutten av 1980-tallet. Dette var et av de tre siste kystfortene som ble bygget i Norge. En milliard kroner ble brukt på å bygge fortet med blant annet tre 120 mm Bofors-kanoner og kommandosentral. Meløyvær fort er det første kystartillerifortet fra den kalde krigen som ble fredet i Norge. Dette fordi det er av stor historisk verdi, både militært og teknisk. Det er også et poeng å vise fram den enorme økonomiske satsingen på Forsvaret under den kalde krigen.

Hvordan ser verdens mest moderne kystfort ut innvendig? Hvilke oppgaver hadde soldatene på fortet? Hvordan var det å være ungdom under den kalde krigen? Gjennom besøk og omvisning på Meløyvær fort på Krøttøy utenfor Harstad, blir elevene kjent med Nord-Norge sin rolle under den kalde krigen. Et tidsvitne forteller om sin ungdomstid på -50 og -60 tallet. Elevene får selv oppdrag som illustrerer oppgavene på fortet.

Målgruppe: Videregående skole
Varighet: 1 skoledag
Antall elever: max. 30
Arena: Krøttøy

Kontaktperson: Sigri S. Lockert på sigri@stmu.no eller 77018380