Tilbud til skolene

Grunnskole

Fuglejakt på Trastad Samlinger

 

Tema: Tegning, galleri og kunst
Målgruppe: 1-2 trinn og/eller elever med særskilte behov.
Varighet: 120 min
Arena: Trastad Samlinger
Antall elever: 15
 
Elevene skal gjennom et fugleperspektiv, få et innblikk i kunsten som finnes i galleriet ved Trastad Samlinger. Elevene skal også selv lage bilder av fugler som er inspirert av kunsten i utstillingen og av fortellingen «To fugler fløy» som det blir høytlesning av.

Program:
Presentasjon av temaet og informasjon om dagen.
Lese boken «To fugler fløy, men ikke forbi»
Samtale om kunst og lære begreper knyttet til kunst. Gå sammen to og to og lete etter fugler og forklare hvordan fuglene ser ut.
Prate om hva man fant i plenum.
Tegne fugler som er inspirert av det man har sett og det man har hørt.

For mer informasjon kontakt Silje Gulstad, mob: 90200662, epost: silje@stmu.no