Tilbud til skolene

Grunnskole

Du(kk) og meg – et dukketeater

Tema: Dukketeater, Trastad Gård, sosial-, kultur og kunsthistorie,
Målgruppe: 1-7 trinn. Elever med særskilte behov og deres medelever
Varighet: 1-2 skoledager
Arena: Trastad Samlinger (kan også gjennomføres på skolen)
Antall elever: 25
 
Elevene vil med utgangspunkt i Outsider Art i galleriet på Trastad Samlinger, få uttrykke seg med både visuell kunst og teater gjennom produksjon av dukketeater. Gjennom å få kjennskap til kunstneren Karly Mikalsen og hennes dukker, gis elvene også et innblikk i begrepet Outsider Art, Trastad Gård og Trastad Samlingers virksomhet.

Eleven med spesielle behov kommer dag 1. og resten av klassen dag 2., sammen med eleven fra dag 1. Eleven med særskilte behov vil da få et fortrinn, samtidig som de blir trygge i situasjonen og kan bidra i gruppa med kunnskaper og ferdigheter i forhold til aktiviteten. Produksjonen kan også gjennomføres med klasser uten elever med særskilte behov. Opplegget vil da gjennomføres på en skoledag.

Program:
Presentasjon av temaet og informasjon om dagen
Høre om Trastad Samlinger og galleriet
Introduksjon av begreper: «Outsider Art», galleri, tekstilkunst, dukketeater
Høre om Karly Mikalsen og hva hun lagde
Lage egen dukke – en pinnedukke med eget særpreg
Lage kort fortelling som skal framføres på dukketeaterscene
Oppsummering og forslag til etterarbeid

Pauser inngår

For mer informasjon kontakt Silje Gulstad, mob: 90200662, epost: silje@stmu.no