Tilbud til skolene

Den kulturelle skolesekken

Mine Spor i verden

Tema: Skulptur, kunst, Outsider Art, Livet
Målgruppe: 8.trinn til 3 vgs. Elever med særskilte behov.
Varighet: 90 min
Arena: Trastad Samlinger
Antall elever: 5

Ved hjelp av noen godt brukte sko som elevene tar med seg hjemmefra, skal elevene utforske sin kreativitet gjennom å lage en leken skoskulptur. Før elevene lager skoskulpturen skal elevene lage fotspor på papir og man prater om hva sporene forteller. Outsider Art har ofte elementer av funnet material og spontanitet i seg. Kunstnere i denne sjangeren bruker ting som de har funnet i det hverdagslige livet. I arbeidet med skoskulpturen skal elevene bruke små gjenstander som de har funnet hjemme og/eller fra en boks som vi har med. Gjenstandene bindes eller limes på skoene eller ved siden av skoene. Når skoskulpturen er ferdig forteller elvene om hva de synes om prosessen og objektet som oppstod.


Program:
Informasjon om dagen
Lage fargerike fotspor
Lime skoene på platen
Velge ut noen gjenstander, presentere disse
Lage skoskulptur
Reflektere rundt skoskulpturen

For mer informasjon kontakt Silje Gulstad, mob: 90200662, epost: silje@stmu.no