Tilbud til skolene

Den kulturelle skolesekken

Vikingtid

Asbjørn vokste opp som høvdingesønn på Trondenes, og var bare 18 år gammel da faren døde. Han arvet den store gården, og ble høvding på Trondenes etter sin far. På grunn av kongens forbud mot å føre korn til Hålogaland dro Asbjørn i 1022 med en byrding han eide til Sola for å kjøpe korn hos sin onkel,rygekongen Erling Skjalgson. På tur hjem ble han overmannet av Tore Sel, kongens mann på Avaldsnes, som tok fra han last og seil. Året etter dro Asbjørn med langskipet sitt og 90 mann for å ta hevn.

Gjennom fortellingen om Asbjørn Selsbane vil elevene bli tatt med inn i vikingtiden på Trondenes. Formidlingen skjer i hovedutstillingen og ved å gå kulturstien hvor det vil bli fortalt om gårdshaugen ved kirka og naust-tuftene i Altevågen.Elevene får prøve lek og spill. De skal også bli kjent med datidens håndverkstradisjoner.

Målgruppe: 5-7 klasse
Varighet: 180 min
Arena: Trondenes Historiske Senter
Antall elever: Max 30

Kontaktperson: Mona Høydal på mona@stmu.no eller 77018381