Tilbud til skolene

Barnehage

Finn en fisk på museet

Finnes det fisker på Trastad Samlinger? Kan dere finne en fisk?

Tema: Tegning, fisk, galleri og kunst
Varighet: 1,5 timer
Arena: Trastad Samlinger
Antall barn: 15 med og uten særskilte behov 

Mål: Barna skal utforske Trastad Samlingers kunstgalleriet gjennom å lete etter bilder og skulpturer av fisker.

Innhold:
Barna får høre historien «Fang en hai». Vi snakker om fisker, og det blir også synging av fiskesanger. I galleriet får barna se bilder og skulpturer. Barna får også tegne fisker.

Opplegg for dagen:
Informasjon om dagen
Høre historien «Fang en hai»
Samtaler om fisker, musikalsk uttrykk gjennom sang og framstilling av fiskelyder.
Besøke galleriet og se på bilder og skulpturer
Barnet imiterer fiskelyder
Repetere historien om «Fang en hai»
Tegne fisker

For mer informasjon kontakt Silje Gulstad, mob: 90200662, epost: silje@stmu.no