Tilbud til skolene

Den kulturelle skolesekken

Steinalderen

Elevene skal få innblikk i lokalhistorie fra steinalderen med et besøk i museets hovedutstilling. Det vil bli lagt vekt på vår lokale steinalderhistorie og elevene vil bli tatt med inn i fortellinger fra denne tida. Alle elevene skal få holde i replika av steinalderredskaper slik at de kan få en følelse av hvordan redskapene ble brukt. Dagen avsluttes med en arkeologisk quiz.

Målgruppe: 1 – 4 klasse
Varighet: 120 min
Arena: Trondenes Historiske Senter
Antall elever: max 30

Kontaktperson: Mona Høydal på mona@stmu.no eller 77018381