Tilbud til skolene

Videregående

Utstilling og kirkebesøk

Målgruppe: Videregående skole
Varighet: Avtales nærmere
Arena: Hovedutstilling THS og Trondenes kirke
Antall elever: max 30

Elevene kan få omvisning i hovedutstillinga og gå kulturstien. Dette kan kombineres med et besøk i Trondenes kirke.