Tilbud til skolene

Barnehage

Vandreutstillinger og andre tilbud

Barnehager er velkomne til å besøke våre vandreutstillinger og vår faste hovedutstillinger på Trastad Samlinger og Trondenes Historiske Senter. Ta kontakt så avtaler vi tema og opplegg for besøket.