Tilbud til skolene

Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS)

Skonnerten "Anna Rogde" fra 1868 blir del av Den Kulturelle Spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.  Tilbudet består blant annet av konserter på byens sykehjem, omsorgsboliger og aktivitetssenter, økonomisk støtte til enkeltarrangementer i regi av sykehjemmene, og støtte til prosjekter eller arrangement som bidrar til økt kulturtilbud til byens eldre. Nå er også "Anna Rogde" blitt et tilbud i DKSS. 

Kaptein Oddvar Eriksen og Sør-Troms Museum besøker sykehjem i Harstad kommune for å fortelle historien til «Ho Anna». Oddvar forteller med følelser, entusiasme og glede om skonnerten fra både eldre tid, og nyere selvopplevde seilas om bord. «Anna Rogde» er fra 1868 og vernet av riksantikvaren. Slik vi ser det, kan en «maritim kulturskatt» være riktig benevnelse på Norges femte største seilskute. «Harstads stolthet» blir skuta også kalt. Vi viser foto av "ho Anna" på storskjerm, som kan ha stor gjenkjennelsesverdi for beboerne.

Oddvar har han sin bakgrunn fra 45 år i handelsflåten, og reiste første gang ut som 15-åring. Da han ble pensjonist, oppsøkte han "Anna Rogde"-miljøet for å se om han kunne bidra der. I 10 år var han kaptein om bord skonnerten, helt til hans papirer gikk ut. Det er derfor svært gledelig at Oddvar fortsatt kan dele av sin kunnskap, nå til lands.

Spørsmål og booking: annarogde@stmu.no