Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

Nasjonalt Senter for Outsider Art Trastad Samlinger

Nasjonalt senter for Outsider Art arbeider for å bryte ned barierer og bidra til et mangfoldig og inkluderende kunst- og kulturliv i Norge. 

Senteret inkluderer i dag Trastad Museum og Trastad Galleri.

Som kunstnerisk veileder for Outsider Art kunstnere samt kunst- og kulturinstitusjoner i Norge bidrar vi til likeverdig deltagelse i samfunnet. 

Senterets faglige museums- og utstillingsarbeid i inn- og utland baserer seg på en egen Outsider Art kunstsamling og historien til den tidligere institusjonen Trastad Gård (1954-1991).
Nasjonalt senter for Outsider Art

 

I mange år har Trastad Samlinger arbeidet for mangfold, inkludering og deltakelse av marginaliserte grupper i norsk kunst- og kulturliv. Den 15. desember 2020 vedtok styret i Sør-Troms Museum at Trastad Samlinger tar i bruk navnet Nasjonalt senter for Outsider Art og dermed bekrefter sin mangeårige posisjon med å bryte ned barrierer og å bidra til et mangfoldig og inkluderende kunst- og kulturliv i Norge. Kunstfeltet Outsider Art er gjort kjent gjennom Trastad Samlingers faglige museums- og utstillingsarbeid i inn – og utland. Den første kunstutstillingen ved Trastad Samlinger ble vist for 25 år siden og dette jubileet skal feires i mai 2021! 

 

Troms Fylkeskommune, Kvæfjord kommune og Harstad kommune vil sammen med Sør-Troms Museum arbeide for at kompetansesenteret skal ivareta sin viktige rolle fremover med nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

 


                     

              

 

Trastad Samlingers museumsavdeling

I museumsavdelingen har man bevart innredningen til en av de to bo- og pleieavdelingene i paviljong 7 på Trastad Gård slik den var da paviljongen åpnet i 1966. I den autentiske bo- og pleieavdelingen får man et innblikk i hvordan det var å leve på sentralinstitusjonen, Trastad Gård. Gjennom fotografier, hjelpemidler og andre gjenstander fra institusjonstiden fortelles det her hvordan Trastad Gård fra sin åpning i 1954 til sin begynnende nedleggelse i 1991, var med på å endre vårt syn på psykisk utviklingshemmede mennesker i Norge. Man kan her blant annet finne ut hvordan Norges første grunnskole for psykisk utviklingshemmede elever ble startet og man kan se bunaden som ble båret av en av Norges første psykisk utviklingshemmede konfirmanter.

Trastad Gård

Nord-Norges sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, Trastad Gård, åpnet sin første paviljong, Solgården, sommeren 1954. Dette var det første offentlige tilbudet som ble gitt til psykisk utviklingshemmede mennesker i Troms, Nordland og Finnmark. Før 1954 levde mange psykisk utviklingshemmede mennesker under meget dårlige bo- og pleieforhold og selv om noen opplevde det som en vond opplevelse å komme til Trastad Gård, var institusjonen Trastad Gård allikevel starten på et bedre liv for mange.

Det var lange ventelister for å få plass på institusjonen Trastad Gård og fram til starten av 1970-tallet var institusjonen preget av hurtig utbygning og vekst. Det bodde på det meste 375 mennesker på institusjonen. Fra midten av 1970-tallet ble institusjonen gradvis nedbygd ved at det ble bygget flere mindre institusjoner I Nord-Norge. I 1991 ble Trastad Gård offisielt lagt ned og de siste fem beboerne flyttet ut i 1995. I løpet av sine 37 år utviklet institusjonen pedagogiske tilbud som skole, integrert barnehage og samt arbeidstrening, noe la grunnlaget for det pedagogiske tilbudet som gis psykiskutviklingshemmede barn i dag. 
 

Paviljong 7

Paviljong 7 var bygget for 46 beboere og var en av tre storpaviljonger som ble åpnet i 1966 på institusjonen Trastad Gård. Beboerne var organisert i en jente- og en gutteavdeling, der de to avdelingene hadde hvert sitt inngjerdete uteområde. I begynnelsen var det kun fire ansatte på hver avdeling, der kun to arbeidet som pleiere.

Til tross for lav bemanning ble Paviljong 7 i starten allikevel regnet som en av de bedre paviljongene på institusjonen. På gutteavdelingen var alle bortsett fra to beboere, ute i arbeid eller skoleaktiviteter på dagtid. Beboerne på paviljongens gutteavdelingens var også de første til å få en såkalt "lekeonkel" - en person som tok beboerne med på ulike fritidstilbud og turer ut i marka og på havet.

Paviljongen fikk etter hvert beboere som ikke hadde noe dagtilbud og der flertallet av beboerne ble sittende store deler av døgnet på avdelingen. I løpet av årene utviklet paviljongen seg derimot til å bli kjent som en av de verste paviljongene på institusjonen. I denne perioden var møblementet skrudd fast i gulvet med kjettinger. Paviljong 7 ble stengt i 1984 på grunn av brann og den var den eneste av paviljongene som aldri ble ombygd. Romløsningene var derfor gammeldagse med åpen baderomsløsning og innsyn til hvert soverom gjennom glassdører og vinduer. I tillegg til dette var også lysbrytere gjemt i dørkarmene.

Stiftelsen Trastad Samlinger

Stiftelsen Trastad Samlinger ble første gang opprettet i 1996 som en offentlig stiftelse av Nord-Norges Diakonistiftelse, Kvæfjord kommune, Trondarnes Distriktsmuseum, Høgskolen i Harstad og Trastad Produkter A.S. I 2006 ble stiftelsen omdannet til alminnelig stiftelse med de samme partene. Siden 2008 har Sør-Troms Museum (tidligere Trondarnes Distrikstmuseum) ivaretatt hovedformålet med Trastad Samlinger gjennom en avtale. Eiendomrett til bygg og samlinger har vært beholdt i den opprinnelige stiftelsen i denne perioden. I 2012 vedtok stiftelsen sammenslåing med Sør-Troms Museum, noe som innebar at stiftelsen opphørte,

Trastad Samlinger takker stiftelsen for iherdig og flott arbeid.

***

Mer info om Stiftelsen Trastad Samlinger:


Stiftelsens formål: Stiftelsen skal gjennom sitt museum, kunstgalleri og studiesenter, og på andre måter den finner det tjenlig:

- Bidra til å fremme allmenhetens forståelse for livsvilkårene til mennesker med psykisk utviklingshemming, både i fortid og nåtid.

- Fremme stolthet over og bevissthet om egen historie og evne til utvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming

- Presentere historia om utvikling av omsorg, skoletilbud og arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming i Norge, med særlig vekt på sentralinstitusjonsfasen i etterkrigstida, eksemplifisert ved Nord-Norges Åndssvakehjem Trastad Gård.

- Presentere formingsgjenstander og kunstprodukter laget av psykisk utviklingshemmede barn og voksne og andre som faller utenfor de etablerte kunstnermiljøene. Det skal legges særlig vekt på det som ble skapt på Trastad Gård gjennom arbeidsterapi, skolevirksomhet og verksteder.

- Legge tilrette for læring, studiearbeid og forskning på dette området.

- Samle inn, kjøpe og ta vare på gjenstandsmateriale som dokumenterer formålet.


I 2006 ble Trastad Samlinger del av stiftelsen Sør-Troms Museum som medstifter. Sør-Troms Museum har formål og vedtekter for deres museumsdrift som ivaretar virksomheten til Trastad Samlinger, men med noen spesielle punkter for Trastad Samlinger særegenhet:

- Ut fra lokalt og nasjonaltt perspektiv bidra til å fremme allmennhetens forståelse for livsvilkårene til mennesker med psykisk utviklingshemming, og fremme stolthet over, og bevissthet om, egen historie og evne til utvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming.

- må gi muligheter for at utviklingshemmede kan bli utøvende kunstnere, og få sinearbeider presentert i det offentlige rom.


Stiftelsen Trastad Samlinger sto som eierstiftelse for bygningen Trastad Samlinger og faglig diskusjonsforum. Styret besto av representanter fra Nord-Norges Diakonistiftelse, Kvæfjord kommune, Trastad Produkter og Høgskolen i Harstad.

Info

Høst/vinter 2021:
Besøk avtales ved forespørsel. 

Kontakt/Contact:
formidler Silje Gulstad:
silje@stmu.no // +47 90200662

Eller booking@stmu.no

Du kan også ringe STM
sentralbord: +47 77018380

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

 

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: silje@stmu.no

Direkte: + 47 90200662 
Sentralbord STM: +47 77 01 83 80