Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

KUNSTNERE

Det vil her komme en oversikt over Outsider Art kunstnerne som finnes i Trastad Samlinger.

Audgunn Vilhelmsen

Født i Farsund 1963.
Bor og arbeider i Farsund,
Vest-Agder.

Audgunn Vilhelmsen bruker to hovedteknikker i sitt arbeid: oljepastell og/eller blyant. Som oftest bruker hun teknikkene adskilt, men innimellom legger hun pastell inn i blyanttegningen. I motsetning til flytende farge gjør fargestiften at hun holder streken og har god kontroll på flaten. Oljepastellen blandes på selve bildet av tallrike lag og skraveringer. Fargene modelleres ved hjelp av lagene. Hennes skraveringer er svært avanserte. Hun arbeider med stor kraft på papiret, slik at det kan gå hull i det og dette er en del av hennes uttrykk.

Herleik Kristiansen

Født i Nesna 1947.
Bor og arbeider i Harstad ved Trastad Design

"Det finns mang slags forskjellige mennesker."
I over 40 år har Herleik Kristiansen arbeidet med ulike kunst- og formingsaktiviteter. Han er en profesjonell kunstner med medlemskap i både Norske Billedkunstnere og Nord Norske Bildende Kunstnere og han er blant annet innkjøp av Norsk kulturråd og Riksgalleriet. Det er gjennom sine linoleumstrykk at han har oppnådd status som kunstner. Herleik er nå pensjonist.

Herleik Kristiansen var meget produktiv. De siste årene arbeidet han hovedsakelig med keramikk og har opparbeidet en betydelig kompetanse på området. I Nord-Norge er det mange som kjenner til hans arbeider. 

Kort historikk
Herleik Kristiansen har i nesten 40 år arbeidet med ulike kunstteknikker. Med diagnosen "ikke-opplæringsdyktig" fikk han ikke gå på normalskolen, men ble som tenåring sendt til Trastad Gård/Nord-Norges Åndssvakehjem. Der møtte han sin lærerinne frøken Sigvor Riksheim og fikk kanskje den beste opplæringen innen kunstfag som noen utviklingshemmet i Norge har fått. Det gav resultater og han begynte en kunstnerkarriere som ettertrykkelig motbeviste den diagnosen han hadde fått av samfunnet flere år tidligere. Kristiansen er godt etablert som kunstner med medlemskap i NNBK og NBK, og han er innkjøp av bl.a. Norsk kulturråd og Nasjonalgalleriet. Kristiansen har vært svært produktiv innen grafikk, skulptur og keramikk. Gjennom linoleumssnitt oppnådde han anerkjennelse som kunstner, men arbeider nå mest med keramikk. Han har en sikker følelse for leiren og dreier så tynt at det er på grensen til det leiren som materiale kan tåle. I 2006 kom filmen "Herleik- Fri som fuglen" Denne gir et vakkert portrett av kunstneren, men gir og mange spørsmål om vilkårene for hans virke som kunstner.

Torstein Nilsen

Født i Alta 1948.
Bor og arbeider i Harstad.

Torstein Nilsen er en profesjonell billedkunstner som hovedsakelig arbeider med oljemalerier og keramikk. Han har et bredt spekter av motiv, men foretrekker bymotiv, tog og jernbanespor. Han har hatt en god utvikling gjennom 40 år med skapende arbeid. Fra en enkel stil har han gradvis gått over til mer komplekse og sammensatte bilder og utviklet en fin sans for dybdeperspektiv og naturalistiske gjengivelser, geometriske former og fantasibilder.

Det er tydelig at Nilsen trives med kunstnerisk arbeid. Siden det verbale språket ikke er så velutviklet blir kunstuttrykket spesielt viktig både fordi det gir han en alternativ kommunikasjonskanal og en yrkesidentitet. Han evner å forbløffe omgivelsene med sine arbeider og burde derfor få videreutvikle sine skapende evner gjennom et godt tilrettelagt utdanningstilbud. Torstein er pensjonist, men lager fortsatt kunst når muligheten byr seg. 

-------

Torstein Nilsen is a professional artist who is mainly doing oil paintings and pottery. He has a broad range of motives, but prefers urban settings, trains and railroad tracks. He has had a fine development through 40 years of creative activity. From a simplistic style he has gradually turned to more complex images. He has developed a fine sense of linear, as well as atmospheric perspective and for naturalistic representations, geometrical figures and figures of the imagination.

It’s noticeable that Nilsen enjoys his creative work. Considering that his verbal language is not so well developed his artistic expression becomes all the more important. It provides him with an alternative means of communication, and a professional identity. 


Torstein Nilsen is nearly always in a good mood, and has a warm and peaceful nature. He is fond of a good hug!

Wenche Nilsen

Født i Alta 1967.
Bor og arbeider i Alta.

Wenche Nilsen broderer både på ferdigtrykte mønstre og selvkomponerte mønstre. Når hun lager mønstrene selv kommer det nesten alltid til uttrykk en menneskeskikkelse. Mennesker blir fremstilt med variasjoner både i form, farger, bakgrunn og i måten hun broderer stingene på.

Wenche er døv og har sterke autistiske trekk. Hennes menneskeskikkelser er alltid brodert med to øyne og en runding til munn eller nese. Hennes menneskeskikkelser har dermed færre sanser enn det folk vanligvis er utrustet med.

De som kjenner henne ser også variasjoner fra de ulike periodene i hennes liv. For eksempel har bildene sydd i løpet av de siste årene en mye mer kantete fremstilling, mens de som er laget en 10-års tid tilbake bærer preg av mye rundere former.

Wenche broderer på stramei med 3-tråds strikkegarn. Hun tegner mønstre, velger farger, broderer, fester og bytter garn selv. Personale tegner opp kantene til montering, for ellers broderer Wenche helt ut. I perioder kan hun tegne et mønster, men broderer noe helt annet. Hun er alltid veldig bevisst i fargebruken sin og har klare meninger om hvilke farger hun vil ha. Best liker hun klare og sterke farger.

Frode Felipe Schjelderup

Født 1982, bor i Stavanger

Frode Felipe Schjelderup tegner sine egne magasiner og bøker med titler som «EN NY TID, The NeW Time» eller «Rockscaliborgh, Frode`s Metal Magazine» og «Metallium Fleshhammer». De håndskrevne og rikt illustrerte bladene er ofte i svart/hvitt, men kan også være flerfargede, og er relatert til Black Metal-musikk eller til helt egent interpreterte tidsopplevelser som i klokkeboka «EN NY TID, The NeW Time». Hans portrettmalerier vitner om en sensibel iakttagelse av omverden hvor hans sterke enkle koloritt forbindes med et speillignende tilbakeblikk på menneskene han fremstiller. Frode Felipe Schjelderup har deltatt i kollektivutstilling og separatutstilling i Sveits i 2008 og 2010 og er blitt omtalt i flere tidsskrifter.

Dan Miller

Født i Castro Valley, Californie i 1961

Millers kunstverk reflekterer hans persponlighet og oppfattelse. Bokstaver, ord og bilder er gjentakende overtegnet, som resulterer i lag på lag av figurer. Figurene blir ikke lenger umiddelbart gjenkjenbare. Hvert verk inneholder skrevne nedtegnelser av hans interesse for lyspærer, elektrisitet, mat og navn på byer og folk.

I 2007 hadde Miller en separatutstilling ved White Collumns i New York. I 2008 kjøpte MOMA, New york 
fire av hans verk til sin permanente samling. I 2010 hadde han en separatutstilling ved Ricco/Maresca Gallery 
i NYC, en annen i Tokio ved Yukiko Koide Gallerysamt en tredje i London på Museum of Everything.
I 2012 hadde han en separatutstilling i Paris ved Christian Berst Gallery.

 

Geir Wallem

f. 1953,bor i Bergen

Geir Wallem er selvlært og arbeider om natten til høylytt musikk. Hans bilder er tegnet med tusj på papir i størrelse 50 x 70 cm. Wallem refererer i sine bilder til «framtidsbyer» som han relaterer til en Alfa-Gud som hersker over den «vanlige Guden». De rikt detaljerte tegningene er en tett vev av punkter og brikker som føyer seg sammen til universelle landskapsvisjoner. Han har en stor produksjon og har tegnet kontinuerlig siden 80-tallet. Det eksisterer også flere mapper med tegneserier hvor han gjennom tegninger og tekst forteller om universet og kampen mellom onde og gode krefter. Mange verk er dessverre tapt. 

Ann-Mari Erichsen

f. 1982, bor i Bergen

Ann-Mari Erichsen er selvlært og har tegnet i mange år ved siden av sin jobb i vernet bedrift. Hun tegner på hvite ark med sort tusj og fargelegger etter hvert. Hennes motiver myldrer av intrikate fargerike mønstre av dyre- og menneskefigurer, blomster og insekter og forbindes noen ganger med sitater fra sangtekster og annet materiale. Sterke farger og den fengende kompleksiteten i framstillingen som forbindes med overraskende fortellinger minner om persiske miniatyrmalerier i en norsk utgave. Ann-Mari Erichsen arbeider noen ganger sammen med kunstneren Heidi Drejer som har atelier på Bryggen i Bergen. De fant ut at det var interessant å fortsette på en annens streker og ideer og laget noen bilder sammen som kollektivkunstverk. Erichsen har deltatt med sine verk på mange utstillinger i regi av Trastad Samlinger.

Pål Akerø

f. 1957, Bergen

Pål Akerø er selvlært og har hatt sitt atelier ved Galleri VOX Fellesatelier siden det ble startet opp i 2005. Han har stilt ut i separatutstillinger ved Galleri VOX i 2005, 2007, 2009 og 2011 men har også hatt en rekke utstillinger andre steder. I 2007 deltok han ved Raw Art Festival i London. Flere arbeider er innkjøpt av Bergen Kommune og han har deltatt på flere utsmykkinger i Bergen. Pål Akerø bruker de forskjelligste hverdagslige materialer og føyer de sammen til forbausende objekter og skulpturer. Hans malerier har ofte en selvreflekterende side hva han uttrykker i selvvalgte titler, godt spekket med hans kvikke humor. Se mer fra Pål på Galleri VOX sin nettside.

Oddleif Bang

Oddleif Bang begynte å male med tusj i 1974 og oppdaget acryl maling i 1984. Oddleif er selvlært og liker å eksperimentere med sterke farger og collager. Han sier selv at hans bilder har ingen titler men barn kaller dem gjerne eventyrbilder. Han syns det er en beskrivelse som passer bra og han betegner seg selv bildende som «rockete» Bildene er humorfull og i sin drømmeaktige og surrealistiske framtoning en glede å se på.

Info

Høst/vinter 2021:
Besøk avtales ved forespørsel. 

Kontakt/Contact:
formidler Silje Gulstad:
silje@stmu.no // +47 90200662

Eller booking@stmu.no

Du kan også ringe STM
sentralbord: +47 77018380

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

 

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: silje@stmu.no

Direkte: + 47 90200662 
Sentralbord STM: +47 77 01 83 80