Trastad Samlinger

Unikt Museum og Galleri.

Trastad Samlingers Museumsavdeling

I museumsavdelingen har man bevart innredningen til en av de to bo- og pleieavdelingene i paviljong 7 på Trastad Gård slik den var da paviljongen åpnet i 1966. I denne autentiske avdelingen får man et innblikk i hvordan det var å leve på sentralinstitusjonen, Trastad Gård. Gjennom fotografier, hjelpemidler og andre gjenstander fra institusjonstiden fortelles det her hvordan Trastad Gård fra sin åpning i 1954 til sin begynnende nedleggelse i 1991, var med på å endre vårt syn på psykisk utviklingshemmede mennesker i Norge. Man kan her blant annet finne ut hvordan Norges første grunnskole for psykisk utviklingshemmede elever ble startet og man kan se bunaden som ble båret av en av Norges første psykisk utviklingshemmede konfirmanter.

 

English

In the museum-department, the interior of one of the two living and care facilities at pavilion 7 at Trastad Gård is preserved the way it was when the pavilion opened in 1966. The authentic ward gives an insight into life at the institution, Trastad Gård. Through photographs and objects from the time of the institution, the museum tells the story of how Trastad Gård (1954-1991) contributed to change the way people with disabilities are viewed in Norway. Find out how Norway’s first primary school for children with disabilities was established and see the national costume that was worn by one of the first people with disabilities that completed a Christian confirmation in Norway.   

Nord-Norges sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, Trastad Gård, åpnet sin første paviljong, Solgården, sommeren 1954. Dette var det første offentlige tilbudet som ble gitt til psykisk utviklingshemmede mennesker i Troms, Nordland og Finnmark. Før 1954 levde mange psykisk utviklingshemmede mennesker under meget dårlige bo- og pleieforhold og selv om noen opplevde det som en vond opplevelse å komme til Trastad Gård, var institusjonen Trastad Gård allikevel starten på et bedre liv for mange.

Det var lange ventelister for å få plass på institusjonen og fram til starten av 1970-tallet var institusjonen preget av hurtig utbygning og vekst. Det bodde på det meste 375 mennesker på institusjonen. Fra midten av 1970-tallet ble institusjonen gradvis nedbygd ved at det ble bygget flere mindre institusjoner I Nord-Norge. I 1991 ble Trastad Gård offisielt lagt ned og de siste fem beboerne flyttet ut i 1995. I løpet av sine 37 år utviklet institusjonen pedagogiske tilbud som skole, integrert barnehage og samt arbeidstrening, noe la grunnlaget for det pedagogiske tilbudet som gis psykiskutviklingshemmede barn i dag. 

 

English

Northern-Norway’s central institution for people with disabilities, Trastad Gård, opened its first pavilion, Solgården, the summer of 1954. This was the first public facility for people with disabilities in Troms, Nordland and Finnmark. Before 1954 many people with disabilities lived in very poor living- and nursing conditions. Even though some people considered the experiences of moving to the institution as painful, many found that moving to Trastad Gård was the beginning of a new and better life.

There was a long waiting-list to get a place at the institution, and until the beginning of the 1970s, the institution was growing fast and rapidly expanding. At its largest, 375 people with disabilities lived at the institution. From the middle of the 1970s several small institutions for people with disabilities were built in Northern-Norway and the amount of people that lived at Trastad Gård was gradually reduced. In 1991 Trastad Gård was officially closed. The last inhabitant moved out in 1995. During its 37 years, the institution developed educational facilities like primary School, kindergarden and different activities that was intended as a preparation for a working life. This made the foundation for the educational services that are provided for children with disabilities in Norway today.

Paviljong 7 var bygget for 46 beboere og var en av tre storpaviljonger som ble åpnet i 1966 på institusjonen Trastad Gård. Beboerne var i begynnelsen organisert i en jente- og en gutteavdeling, der de to avdelingene hadde hvert sitt inngjerdete uteområde. I begynnelsen var det kun fire ansatte på hver avdeling, der kun to arbeidet som pleiere. Paviljong 7 ble stengt i 1984 på grunn av brann og den var den eneste av paviljongene som aldri ble ombygd. Romløsningene var derfor gammeldags med åpen baderomsløsning og innsyn til hvert soverom gjennom glassdører og vinduer. I tillegg til dette var også lysbrytere gjemt i dørkarmene.

 

English

Pavilion 7 was built for 46 habitants and it was one of three large pavilions that was opened in 1966 at the institution Trastad Gård. In the beginneing the pavilions habitants were divided into one female- and one male department, where each department had separate outside playgrounds. In the pavilions first years, the staff consisted of only four people, where only two of them worked as nurses/caretakers. Pavilion 7 was closed in 1984 because of a fire and it was the only pavilion that was not renovated. The design of the interior where therefore the old fashion with no door in front of the bathroom and with glass-doors and windows. The light switches were also hidden in the doorframes.

Info

Høst/vinter 2021:
Besøk avtales ved forespørsel. 

Kontakt/Contact:
formidler Silje Gulstad:
silje@stmu.no // +47 90200662

Eller booking@stmu.no

Du kan også ringe STM
sentralbord: +47 77018380

 

Priser:
Voksen: 80,-
Senior/studenter: 55,-
Gruppe (min. 6 stk.): 55,-
Barn under 16 gratis

Omvisning av grupper:
1500,- for omvisning med gruppe, 1 time i ordinær arbeidstid på ukedager. Dette kommer i tillegg til inngangspenger. Pristillegg på 50% på kveldstid og helger.
Pristillegg på 800,- ved grupper over 35 personer. 

Omvisning av skoleklasser:
Videregående skole: 1500,-
Grunnskole: Gratis

Workshops for elever: Trykkeverksted
Se skole/barnehage/Den kulturelle skolesekken i venstre meny

 

Besøksadresse:
Oscarsvei 6, 9475 Borkenes

Kontakt oss:
Epost: silje@stmu.no

Direkte: + 47 90200662 
Sentralbord STM: +47 77 01 83 80