Cool - The Arctic Outsiders

Utstillingen Cool-The Arctic Outsider var å se i Outsider Art Street Galleriet fra 20 juni til 1. september 2017.  

Outsider Art er kul, fordi den er uregjerlig, ikke bøyer og krøker seg og ikke underkaster seg konvensjoner. Outsider Art er ganske enkelt seg selv. Denne kunsten gir motstand og gjør det den vil. Outsider Art gjenspeiler ingen store heltedåder, men forteller om en privat virkelighet. Den vitner om en livsstrategi, en eksistensiell retrospektiv binding.

Outsider Art er het – fordi den er emosjonell, berører, er direkte og nådeløs, noen ganger latterlig, absurd, uestetisk – men aldri uærlig. Den er en privat kunst, som ikke belaster seg med korrekthet, markedstilpasning eller politisk smisking. Denne kunsten overbeviser med sin subjektivitet og sin eksistensielle gest. Outsider Art er en fri kunst, kanskje den eneste frie kunsten som finnes i denne verden.

DU kan se utstillingen i 3d:

Klikk her


English:

The exhibition Cool - The Arctic Outsider opened 20 June and was open until the 1. September.

Outsider Art is cool because it is unruly, non-compliant and not subject to conventions. Outsider Art is simply itself. The art is resistant and does what it wants. Outsider Art isn’t about heroic acts, but private reality. It documents a life strategy, an existential re-connection.

Outsider Art is hot because it’s emotional, direct and uncompromising, sometimes silly, absurd, unaesthetic, but never insincere. It is private art, free from the burdens of correctness, marketability or pandering to politics. This art grabs you with its subjectivity and existential gestures. Outsider Art is free art, perhaps the only free art in the world.

You can watch the exhibition here:

Click here