Masao Obata - Outsider Art fra Japan

23. juni - 29.juli 2017

Masao Obata  (1943-2010) er en av de viktigste og mest populære Outsider Art kunstnere i Japan og Europa.  
Hans arbeider ble første gang vist i november 1998 som en del av et gruppeshow av japanske outsider-kunstnere holdt på Hyogo Prefectural Museum of Modern Art. Siden da, ble han ofte stilt ut i japanske, europeiske, og museer verden over. Masao Obata begynte sent i livet å tegne. 
Etter at han ble bosatt i et omsorgshjem for psykisk funksjonshemmede mennesker i Kobe, Hyogo Prefecture, i 1989 begynte han å tegne med stor intensitet. Hans ustoppelige trang til å tegne førte ham til en kilde hvor han hadde tilgang til papir og på sykehusets kjøkkenet fant han nok pappesker som han brukte for å tegne. 
Natt etter natt ble han funnet opptatt med å tegne bildene sine på omhyggelig avrundete pappesker. Han produserte tusenvis av tegninger som han samlet i rommet sitt som han delte med en annen pasient.Kledd i rødt, trakk han seg tilbake i sin drømmeverden og malte med rød blyant, parets eller den unike familienes lykke, på pappesker med omhyggelig avrundet kanter. Alt er harmoni, symmetri og sødme i hans komposisjoner, som er dekorert med plantemotiver eller fugler som symboliserer for han lykke og oppfyllelse. Han sa at verkene med en mann, en kvinne og et barn, var han og hans foreldre, og at han savnet dem. 
Tegningene utstråler i sin enkelhet en sensibel og emosjonell umiddelbarhet, som fanger betrakterens blikk. 
Hans figurer møter oss i en frontalitet og med en vis anonymitet. Men der finnes i hans skikkelser dette fortryllende, tilbakeholdende "arkaiske smilet", som også kan finnes hos antikke statuer fra den 600-480 f. Kr. i gresk billedhuggerkunst. Smilet blir tolket som et uttrykk for gleden i verden og en opphøyethet over skjebneslagene – noe som passer til Masao Obatas liv og verk på merkelig treffende vis. 

English:

Masao Obata (1943-2010) is one of the most important and popular Outsider Artist in Japan and Europe, and his work are being shown at art exhibits all over the world. Masao Obata didn’t starts drawing until later in life, but in 1989 after he began living in a care home for people with disabilities in Kobe, Hyogo Prefecture, he start drawing with great intensity. Obata unstoppable desire to paint lead him to the hospital kitchen, a place where he found cardboard boxes that he used as his canvas. Night after night you could find him awake, engulfed in his drawings. He has produced thousands of drawings that he kept in the room that he shared with another patient. Always dressed from head to toe in red, he would retrieve into his fantasy world where he would draw happy families and couples on carefully rounded cardboard with red pencils. His work is harmonies, symmetrical and decorated with motives of birds and plants that for him symbolises happiness, giving his composition a certain sweetness.

In it`s simplicety, the drawings radiates a sensitivity and emotional immediacy that captivates the eye. His characters on canvas often have an enchanting, reserved "archaic smile", which may also be seen in ancient statues from 600-480 BC. Greek art. The smiles can be interpreted as an expression of the all happiness in the world and an exaltation of fate – this being an interpretation that falls in line with Masao Obatas life and his work.