Lukk

Anna Rogde

S/S Anna Rogde – Verdens eldste seilende skonnert
Attraksjon har: toalett, matservering
Åpningstider:
Ved booking / forespørsel
Kontakt oss:
annarogde@stmu.no

Anna Rogde ble sjøsatt i 1868, og er Norges femte største seilskute med Harstad som hjemhavn. Skuta har status som vernet fra Riksantikvaren.

Historien om verdens eldste seilende skonnert

Anna Rogde er en slett-toppet skonnert av tre bygget ved Bangsund skipsverft i Namsos. Skuta ble sjøsatt den 20. august 1868 under navnet «Anna af Bergen». Fraktefarten var den gang i rivende utvikling fordi man ville ha hurtigere transport til markedene særlig av matvarer. Dette førte båtbyggerne bort fra de brede, flate jektene med råseil til hurtigere skip som kunne utnytte vinden bedre. Den nye båttypen var også lettere å manøvrere i trange farvann og trengte også mindre mannskap.

I 1872 kjøpte Hardanger-skipperen Isak Rogde skuta. Han flyttet til Kjøtta utenfor Harstad året etter. Med Kjøtta som base startet han et familierederi som baserte seg på frakt og salg av klippfisk som ble tørket på bergene på Kjøtta. Flere ganger har skuta hatt turer til Spania og Portugal og andre land langs atlanterhavskysten. De fleste turene gikk imidlertid i nordlige farvann så langt nord som til Arkhangelsk og Murmansk.

Anna Rogde er fortsatt i drift i dag. Kulturbyen Harstad kjenner den historiske skuta som en kulturopplevelse med fulle seil. Ungdom i prosjektet «ungt blod for gammel dame» kjenner skuta best som skoleskip for opplæring i sjømannskap.

 

Fremtiden

Anna Rogde seiler inn i framtiden

Som Norges femte største seilskute, og den eneste som tilhører Nord-Norge, er Anna Rogde et samlende symbol på kystkultur, fartøyvern og maritim tradisjon. Flytende kulturminner byr på muligheter for formidling og tas best vare på ved bruk. Sør-Troms Museum og Anna Rogdes Venner har som mål å fortsette å bruke skuta som arena som handlingsbåren kunnskap og opplæring. Her faller formidling av både immateriell kulturarv og kunnskap sammen med behov i utdanningsløpet.

 

Lang historie

Viktige årstall i Annas historie

1867/68: «Anna Rogde» blir bygget og sjøsatt, under navnet «Anna af Bergen»

1872:
Hardanger-skipperen Isak Rogde kjøper skuta

1873:
Isak Rogde flytter til Kjøtta utenfor Harstad. Virksomheten går fra sønn til sønn over tre generasjoner gjennom 100 år.

1972:
Brødrene Per og Wilhelm Rogde lar skuta gå i opplag etter at hun uavbrutt har gått i fraktefart siden 1868.

1976:
Brødrene Magne og Aage Indahl overtar skuta for å bruke henne til turer med ungdom. En formidabel innsats for å restaurere henne tilbake til original tilstand blir svært dyr for de to entusiastene.

1990:
Skuta blir overtatt av et finansieringsselskap og avertert til salgs. Et interesseselskap i Harstad kjøper henne deretter tilbake til Harstad.

1992:
Stiftelsen Anna Rogde opprettes for å kjøpe skuta. De står for driften fram til 2010.

2010:
Driften overtas av Sør-Troms Museum, mens stiftelsen Anna Rogde fortsatt står som eiere. Sør-Troms Museum står fortsatt for drift av skuta i dag, i samarbeid med Anna Rogdes venner.

2018:
150år

 

Hopp rett ned til innholdet