Lukk

Grytøy Bygdetun historie

Hans Jørgensen (1697–1776) på Lundenes kun hadde to barn, hvor sønnen døde i en tidlig alder.

Jørgensen leita lenge etter en kar som var god nok for hans eneste datter, Ane. Til tross for ti hovedgårder på rekke og rad på Grytøy, vendte Jørgensen seg til den rike Hunstadslekta på Kveøy, for å finne en høvelig mann til datteren. Hans Andreas Pedersen (1725–1808) fra Hunstad på Kveøy ble i 1757 gift med Ane Hansdatter (1725–1812) fra Lundenes. Det var han som i 1770 bygde huset som i dag er hovedhuset på Grytøy Bygdetun. Deres sønn, Arne Hansen (1760–1835), bygde den nye delen av huset i 1824. Familien levde av jordbruk og fiske. Jorda rundt gården var svært fruktbar. Dyrking av bygg og rug sparte familien for mange turer til Bergen og Trondheim.

Helt frem til 1849 var dette det eneste bruket på Lundenes. Eiendommen strakte seg omtrent to kilometer. I 1849 ble bruket delt i tre, for så videre til rundt 30 bruk i dag. Den samme slekta bodde på gården så lenge den var i bruk, helt frem til kommunen overtok gården i 1967/68. Den gamle innredningen er intakt, men Grytøy Bygdetuns Venner har i tillegg gjort en stor jobb med å samle inn gjenstander, hovedsakelig fra Grytøy.

Grytøy Bygdetuns Venner

Johan Henriksen, Ivar Olsrud og Herleiv Lunde hadde lenge hatt planer om å lage et bygdemuseum for Grytøy. Olsrud var landpostbud og hadde sett mange skatter rundt omkring på gårdene. Mange gjenstander ble samla inn allerede tidlig på 60-tallet. Lokalbefolkningen donerte villig gjenstander til det som etter hvert ble en stor samling. Våren 1964 lagde de en utstilling på ungdomshuset Solhov. Da den eldste delen av Lundenes gård ble fraflytta i 1964 fikk initiativtakerne leie denne delen til å lage bygdemuseum. De fikk hjelp fra Trondenes distriktsmuseum til etableringen og registreringen av gjenstander kom i gang. I 1967 kjøpte kommunen den nye delen og alt var klart til å gjøre om det fredede bygget til museum. I dag er det Sør-Troms Museum som drifter museet, sammen med Grytøy Bygdetuns Venner.

Hopp rett ned til innholdet