Lukk

Fredet kystfort

Meløyvær Fort er det første kystartillerifortet fra den kalde krigen som ble fredet i Norge.

FREDET KYSTFORT

Meløyvær Fort er det første kystartillerifortet fra den kalde krigen som ble fredet i Norge. En milliard kroner ble brukt på tre 120 mm Bofors-kanoner, kommandosentral og det som ellers måtte til for å sikre seg mot trusselen fra øst. Fortet sto ferdig 13. september 1988 og fikk operativ og mobiliseringsstatus i mai 1989. Fra 1994 til 2002 var fortet et beredskapsfort og i 2006 vedtok Stortinget at kystarteliere skulle avhendes. Fortet ble offisielt nedlagt i 2007 og fredet i 2013. Riksantikvaren vektla at Meløyvær Fort er av stor historisk verdi, både militært og teknisk. Det er også et poeng å vise fram den enorme økonomiske satsingen på Forsvaret under den kalde krigen.

PRAKTISK INFORMASJON

For å besøke fortet må man på forhånd ha tatt kontakt enten med Valhall hotell eller med Sør-Troms Museum. Meløyvær fort er et nedlagt kystartillerifort, som ligger spredt på øyene Krøttøy, Svinøya, Russøya og Øya. For å komme seg til Meløyvær Fort må man ha egen båt eller ta hurtigbåten som går fra Harstad til Bjarkøystedene og Sør-Senja. Denne har stopp på Krøttøy. Fra kaia på Krøttøy er det cirka en kilometer til Valhall opplevelsessenter. Her kan man overnatte og spise, dersom man ikke tar båten hjem samme dag.

Hopp rett ned til innholdet