Lukk

Nasjonalt Senter for Outsider Art

Outsider Art, et kompetansesenter og visningssted for nasjonal og internasjonal Outsider Art
Attraksjon har: toalett, handicaptoalett, heis, tilpasset rullestol, rullestolinngang
Åpningstider:
Kontakt oss gjerne i kontortid mandag-fredag kl. 09:00-15:00

Senteret er kontaktpunkt mellom Outsider Art kunstnere, det offentlige og frie kunstfeltet.

Arbeidet mot et nytt og større senter med permanent galleri i Harstad Sentrum og et tilbygg ved Trastad Samlinger er startet! La oss bygge det sammen.

Kan du tenke deg

Et Nasjonalt Senter for Outsider Art; universelt utformet, fylt med kunst, workshops, formidling, kunnskap og gode samtaler. Et museum som speiler samfunnet, med rom for refleksjon, påfyll, inspirasjon og ettertanke.

… Harstad og Kvæfjord på det internasjonale kunst- og kulturkartet
… Et inkluderende samfunn med rom for alle
… Et levende og spennende sentrum
… Økte inntekter for offentlig og privat næringsliv
… Et bredere opplevelsestilbud i regionen
… Et attraktivt samfunn å bosette seg i
… Økt belegg på hotellene og flere mager å mette for restaurantene
… Harstad og Kvæfjord som den foretrukne destinasjonen for reiselivet
… Store konferanser som tiltrekker seg nye grupper

Kunsthall i Harstad

Gjennom etablering av Kunsthall for Outsider Art i Harstad, knytter vi båndene mellom Harstad og Kvæfjord enda tettere. Sammen går vi i spissen for formidling, utvikling, innsamling og bevaring innenfor feltet Outsider Art. En kunsthall for Outsider Art vil bli en milepæl, men også et sterkt signal om at Outsider Art har tatt sin plass på kunstarenaen i Norge. Publikum får møte kunst som er lite kjent og lite tilgjengelig i Norge, og samfunnsmangfoldet gjenspeiles – også i kunsten.

Tilbygg på Trastad, Kvæfjord

Skisse til tilbygg på Paviljong 7 på Trastad Samlinger. Dette skal bli Nasjonalt Senter for Outsider Art.

Vårt museum forvalter en stor Outsider Art-samling, og har tatt ansvar for Outsider Art i hele landet. For å kunne presentere hele vår samling trengs det mer areal til rådighet.

Det verneverdige bygget Paviljong 7 er heller ikke tilrettelagt for mennesker med fysiske funksjonshemninger og gir ikke mulighet for universell utforming i offentlige bygg. For å løse dette vil vi bygge et tilbygg med ny hovedinngang, publikumsfasiliteter og heis til alle etasjer og trapperom. Tilbygget vil også huse ny museumsbutikk, kafé, formidling- og møtesal og kontorfasiliteter.

Dette vil gi Trastad Samlinger mulighet til å drifte et godt, tilgjengelig og funksjonelt senter for Outsider Art og fortsette arbeidet for å bryte ned barrierer for et mangfoldig og inkluderende kunst- og kulturliv i Norge.

 

Se PDF (4 MB) av plan for bygg mm

Hopp rett ned til innholdet