Lukk

Om senteret

Outsider Art, et kompetansesenter og visningssted for nasjonal og internasjonal Outsider Art

Senteret er kontaktpunkt mellom Outsider Art kunstnere, det offentlige og frie kunstfeltet.

Hva gjør vi

Siden museets start i 1996 har formålet med Trastad Samlinger vært å formidle historien om institusjonen Trastad Gård, en institusjon for personer med utviklingshemming og kunst produsert i regi av institusjonen. Med årene har museets arbeid på kunstfronten vokst frem til å bli et svært viktig samfunnsoppdrag hvor den historiske bakgrunnen har lagt grunnlaget for arbeidet som gjøres i dag.

Samling

Museets kunstsamling rommer omtrent 26000 gjenstander og vokser stadig. Brorparten av samlingen består av kunstverk laget i regi av Trastad Gård enten som skolearbeider eller produksjon for salg samt verk produsert av kunstnerne etter nedleggelsen av institusjonen. De siste 20 år har museet også kjøpt inn verk av nyere norske Outsider Art kunstnere samt internasjonal Outsider Art.

Utstillinger

Verk fra samlingen vises ved fast utstilling ved Trastad Samlinger, Paviljong 7, til enhver tid. I tillegg lager vi midlertidige kunstutstillinger som vises ved andre gallerier og museer både nasjonalt og internasjonalt. Museet søker kunstnerne inn ved utlyste utstillinger og organiserer både utlån fra samlingen samt kontakt med kunstner ved behov. Det er mulig å kontakte oss for utlån av verk fra samlingen til utstillinger. Museet låner også inn verk fra andre institusjoner rundt om i verden til egenproduserte utstilinger.

Representasjon

Hvordan inkludere alle? Museet har gjennom årene gjort seg mange erfaringer med hvordan Outsider Art og dens kunstnere kan og bør inkluderes i det offentlige og frie kunstfeltet. Kunstnerne som er representert i samlingen kan ha kontaktpersoner, verger eller andre knyttet til seg, men det er i mange tilfeller Trastad Samlinger som organiserer representasjon innenfor kunstfeltet. Det betyr at vi med samtykke fra kunstner arbeider for at deres kunstnerskap skal fremmes enten gjennom utstillinger, utsmykningsoppdrag, kataloger, artikler, kommersielle produkter eller gjennom
formidling. Har du spørsmål om kunstner eller kunstverk er det museet som formidler og eventuelt oppretter kontakt videre.

Kunstnerisk veileder

Museet utarbeider for tiden en kunstnerisk veileder som vil være et avtaledokument mellom kunstner og museum med informasjon om vårt arbeid og hvilken rolle vi skal fylle for den enkelte kunstner.

Opphavsrett og jus

Ettersom flere av Trastad-kunstnerne er gått bort arbeider vi nå med å finne eventuelle arvtagere som har opphavsrett på verk. Verk i museumssamlingen som ble laget i regi av Trastad Gård tilhører i dag museet, men retten til bruk, for eksempel digitalt og i trykksak, tilhører eventuelle arvtagere. Museet er opptatt av at opphavsretten overholdes, er du usikker på dette kan du ta kontakt. Enkelte av Trastad-kunstnerne er medlemmer av BONO og da er det BONO som skal kontaktes.

Historien

1954-1991
En av verdens største samlinger med kunst laget av personer med utviklingshemming blir etablert ved institusjonen Trastad Gård. Beboere ved institusjonen får muligheten til å forme fritt i regi av håndverkslærer Sigvor Riksheim og enkelte arbeider hele livet som kunstnere. «Gi oss lov og vi kan!» blir mottoet som viser at et mangfoldig kunst- og kulturliv er mulig.

1991-2008
Kunst og gjenstander fra institusjonen legger grunnlaget for opprettelsen av museet Trastad Samlinger i 1996. Her formidles historien til institusjonen Trastad Gård og verkene skapt der. Museet fortsetter utstillingsvirksomheten, belyser kunstnerne bak verkene og setter samlingen inn i en større sammenheng: Outsider Art.

2008-2021
I resten av verden finnes et nettverk av Outsider Art gallerier og museer og Trastad Samlinger blir en del av dette. Museet jobber målrettet for at Outsider Art skal ha en plass på den norske kunstarenaen og innlemmer flere titalls nye norske Outsider Art kunstnere i sin samling. Trastad Samlinger utreder muligheten for kunsthall i Harstad med det midlertidige pop-up galleriet Outsider Art Street Gallery, til stor begeistring.

2022
Norges Outsider Art må tilgjengeliggjøres for publikum slik at vi oppnår et mer mangfoldig kulturliv hvor funksjon ikke setter grenser for deltagelse og produksjon, og alle kan bli inkludert som aktive deltagere. Outsider Art kunstnere fortjener muligheten til å vise sin kunst. Tiden er inne for at Norge får sin første Outsider Art kunsthall, med base i Kvæfjord og Harstad. La oss bygge det sammen.

Hopp rett ned til innholdet