Lukk

Salangen Bygdetun

Innerst i en blindvei i Prestbakklia ligger idylliske Salangen Bygdetun.
Attraksjon har: ingen toalett eller servering
Åpningstider:
Åpent på forespørsel

Allerede utenfor porten har man reist tilbake til det 19. århundret. Velkommen inn!

HISTORIKK

Salangen Bygdetun ligger i Øvre Salangen i et vakkert og fruktbart jordbruksområde. Hit kom nybyggere sørfra og ryddet jorda på slutten av 1700 tallet.

På 17-1800 tallet flyttet folk fra sør til Indre Troms. Årsaken til migrasjonen var at folk ville skape seg ei bedre fremtid i nord. Fram til i dag har folk beholdt mye av sin egenart, sin dialekt, sine mattradisjoner og byggeskikker. Salangen bygdetun inngår i denne blandingskulturen mellom sør og nord.

UTSTILLINGEN

Bygdemuseet har ei fin samling på omtrent 1500 gjenstander. Mesteparten består av husgeråd og møbler til våningshuset, et komplett skomakerverksted og diverse snekkerutstyr. Våningshuset er også kalt ”Limostua” etter familien Limo som bodde her. Våningshuset er ei to etasjers bygning, som ble oppført i 1870.  Det er interiørutstilling i alle rom.

Samlingen består opprinnelig av 7 bygninger, samtlige flyttet fra sitt opprinnelige miljø og satt opp på tunet. Her finnes våningshus, fjøs, stabbur, løe, bu, smie og mølle. Bygdetunet er under renovering. Både fjøset, løa og bua vil bli restaurert i løpet av 2022-2024.

Hopp rett ned til innholdet