Lukk

Salangsverket

I dag står de mektige ruinene etter Salangsverket, som et vitne om ville ”Klondyke-tilstander”.
Attraksjon har: Kupert terreng
Åpningstider:
Friluftsmuseum. Alltid åpent/tilgjengelig.

Friluftsmuseum

På en odde i nærheten av Medby i Salangen står de enorme kroppene av det gamle Salangsverket. I veggene sitter også minnene om et ”Klondyke”, med kaotisk tilstrømming og stor aktivitet. Men med brå slutt da kalkylene fortalte at videre drift ikke var lønnsom. I dag er friluftsmuseet en behagelig naturopplevelse, men de høyreiste konstruksjonene minner oss om en høylytt og travel tid.

Historikk

Etableringen av Salangsverket hadde sin bakgrunn i funn av jernmalm som ble gjort ved Storhaugen, et fjellområde 7-8 km nordøst for Salangsverket. Utskipinga tok til i 1910 etter bare tre års anleggstid. Før industrialiseringa var ikke betalt arbeid, i form av penger, vanlig. Betalt arbeid kunne man nå få i Salangen, og man kunne kjøpe seg goder med penger. Flere hundre mennesker kom til Salangen for å få seg arbeid. Dette ga ringvirkninger lokalt. Handel og servicenæringer vokste frem. Sentrum som da var Sjøvegan, ble flyttet til Medby. Her vokste det frem kafeer, frisør og butikker.

Men virksomheten foregikk ikke lenge. Allerede i 1912 var det imidlertid definitivt slutt på utskipinga av malm fra Salangsverket. Kommersiell virksomhet ble nedlagt og Medby opphørte som sentrum i Salangen. Det finnes flere teorier på hvorfor det tok slutt – fra påstanden om at det var opprustningsindustrien i Europa som holdt liv i Salangsverket, til klimaforholdene,- vanskelige snøforhold sammen med store høydeforskjeller ga stor belastning på utstyret, og kan ha medvirket til nedtrappingen. Den mest brukte forklaringen er at malmen ikke holdt et høyt nok kvalitetsnivå, prisen sank, og det dukket opp skjerp andre steder, som for eksempel på Svalbard, med større potensial

Tilgjengelighet

Kroppene av det gamle Salangsverket er tilgjengelig for besøkende hele året. Man kan bevege seg fritt på hele området, og vi anbefaler også å kombinere et besøk på Salangsverket med en vandring til Storhaugen. På sommerhalvåret ser man mye spor fra malmeventyret også her.

Salangsverket – et nordnorsk industrieventyr

Man kan lese mer om Salangsverket i boka: Salangsverket – et nordnorsk industrieventyr, skrevet av Gunnar Bjørklund og utgitt av Sør-Troms Museum i 2013.

 

Andre ting som skjer:

Hopp rett ned til innholdet