Lukk

Sandtorg Bygdetun

Bak den vakre kirka i Sørvik ligger ett av Sør-Troms Museums mest komplette bygdetun.
Attraksjon har: ingen toalett eller servering
Åpningstider:
 Åpen dag 11. juli. Kl. 11-15.

Her finnes Ursinstua fra 1789, to lågfjøser, en stall, en smie og Harstads eldste fengsel fra 1820.

UTSTILLINGEN

Velkommen til Sandtorg bygdetun! Bygdetunet viser hverdagslivet til den nordnorske fiskerbonden på 1800- og 1900-tallet. Hovedhuset kalles Ursinstua eller Lensmannsgården. Det er et tømret bolighus fra cirka 1789, som er flyttet hit fra Gjærneset nedenfor hovedveien i Sørvik rundt 1960. Ute på tunet ble det på 80- og 90-tallet satt opp en lågfjøs fra Fauskevåg, en sauefjøs fra Halsebø, en stall fra Fauskevåg og ei smie fra Kanebogen med smieinteriør fra Vollstad. Smia står på oppmurt natursteinsmur og alle byggene er laftet og har torvtak.

Utstilling av husgeråd, møbler, tekstiler og klær gir til sammen et godt innblikk i fortidens levemåte for den nordnorske fiskebonden. Her finnes mange kuriositeter; blant annet ei budstikke, en avisannonse og et sykkelskilt som har tilhørt Trondenes Lensmannsdistrikt. På denne tiden måtte lensmannsetaten ha nummerskilt på syklene. Betjenten annonserte i avisa tre ganger før han fikk tak i en sykkel.

Bygdetunet fremstår som et fullkomment gårdsbruk, perfekt for å drive formidling av fiskerbondekulturen til barna i bygda. Hvordan var hverdagen uten dagens teknologiske hjelpemidler?

SAMLINGEN

På kjøkkenet finnes et oldtidsminne fra yngre jernalder; en stein for maling av korn. I stua står et orgel og et kråskap som er over hundre år gammelt. I andre etasje finner vi et gevær, som er laget i 1853. Dette er av samme type som ble brukt under den amerikanske borgerkrigen. Her er det også utstilt et fullt utstyrt skomakerverksted. Her står symaskin og lester i forskjellige størrelser. Utstyret er donert fra en skomaker i Nordvik, men tidligere var det skomakerverksted nettopp i dette rommet. På storloftet finnes en større utstilling av vever, rokker, symaskiner og andre håndarbeidsverktøy.

Det siste bygget på tunet er arresten i laft og bindingsverk fra 1820. Det sto opprinnelig på Seljestad og var det første fengselet i Harstad. Her har nok mange triste skjebner sett ut gjennom sprinklene. Innholdet har i dag lite med et fengsel å gjøre. Her finnes et stort antall kulturhistoriske og vesentlig håndverksredskaper.

HISTORIKK

Sandtorg bygdetun ble stiftet av Bendiks Heide, Oskar Sørvik og Dagfinn Magnussen 3.juni 1959. Opp gjennom årene har det vært samlet inn en rekke bygg og gjenstander til tunet, som i dag består i dag av seks bygninger flyttet hit fra nærområdet. Fra 1984 til 2018 var Magnar Stenhaug leder for bygdemuseet. Bygdetunet er i dag eid av Harstad kommune, men driftes av Sør-Troms Museum.

Andre ting som skjer:

Hopp rett ned til innholdet