Lukk

Skjærstad Sildoljefabrikk

Skjærstad Sildeoljefabrikk er den eneste komplett bevarte sildeoljefabrikken i Norge fra denne tiden.
Attraksjon har: ingen toalett eller servering
Åpningstider:
Åpen dag 25. mai. Kl. 17-19.

Skjærstad Sildeoljefabrikk har status som nasjonalt teknisk-industrielt kulturminne, der den ligger idyllisk til ved Kasfjorden nord for Harstad.

UNIKT KULTURMINNE

Skjærstad sildoljefabrikk er den eneste komplett bevarte sildoljefabrikk i Norge med dampteknologi. De nye fabrikkene som dukket opp rundt år 1900 kunne forvandle «havets sølv» til olje og mel. De skapte betydelige verdier langs kysten, som kom innlandet og byene til gode.

Silda og sildefiskeriene nevnes blant de pilarer Harstad by ble grunnlagt på. Sildefiske har lange historiske tradisjoner i vår landsdel, men det var først med nye redskaper og fangsmetoder på slutten 1800-tallet at sildefiskeriene fikk avgjørende betydning for mange kystsamfunn.

HISTORIKK

Skjærstad Sildoljefabrikk ble åpnet i 1922, og var i drift kun i 6 år fram til 1928. Fabrikken var liten, men hadde moderne tekniske løsninger for sin tid. Hele produksjonsprosessen ble drevet av en dampmaskin på 17 hk. Ingeniør Agnar Kaarbø tegnet fabrikken og han konstruerte også en kombinert kontinuerlig koker og presse. Denne hoveddelen i produksjonen er så vidt vi kjenner den eneste i sitt slag.

Fra tornerosesøvn til kulturminne, kan man trygt si om den meget unike sildoljefabrikken som ligger på Skjærstad ved Kasfjorden. Fra driften opphørte og dørene ble stengt i 1928 la fabrikken helt urørt fram til den ble «gjenoppdaget» og tilrettelagt som museum på 1990-tallet. I dag er det Sør-Troms Museum som har ansvaret for driften av fabrikken.

Hopp rett ned til innholdet