Lukk

Steinsland Klyngetun

Like øst for Tjeldsundbrua kan du oppleve ett av Nord-Norges siste Klyngetun.
Attraksjon har: ingen toalett eller servering
Åpningstider:
Åpen dag 5. juli. Kl. 11-15.

Her finnes et våningshus fra 1840, en nostalgisk krambu og i fjøset finner man blant annet utstillingen om Nord-Norges første kvinnelige forfatter, Regine Normann.

KLYNGETUN

Velkommen til Steinsland klyngetun! Gården på Søndre Steinsland inngår som en del av et tradisjonelt klyngetun. Langs kysten av Norge var dette tidligere en vanlig tunform, men i dag er det få bevarte klyngetun igjen. Klyngetunet på Søndre Steinsland i Tjeldsund er derfor et sjeldent syn.

Museet åpnet for første gang dørene i 1993, etter at Ole R. Olsen donerte byggene til museumsdrift. Tjeldsund kommune eier byggene, mens museet driftes av Sør-Troms Museum.

UTSTILLINGEN

Sør-Troms Museum drifter et våningshus, et fjøs og et stabbur, som i dag er innredet som ei krambu. Bak fjøset står det et delvis restaurert mellager. Dette lagret er angivelig fra 1700-tallet. Her skulle det lagres mel til trange tider. Våningshuset, Aaronstua, ble bygd i 1840 av en som het Arne Larsen. Huset er oppkalt etter Arne Larsens barnebarn, Aron Olsen. Opprinnelig var huset en krysslaftet midtgangstue med vinduer i empirestil, tofløyet panelt ytterdør og grue i kjøkkenet. I 1870 delte Arnes sønner huset i to; og nordre del (kammerset) ble flyttet over og bygget inn i våningshuset på nabobruket.

Etter delingen fungerte Aaronstua som skolestue frem til 1910. I årene 1900-1910 ble taket løftet og torvtaket erstattet med treshingel. En ny omfattende ombygging i 1932 ga huset om lag den form det har i dag. Huset fikk strøm til lys i 1936 og strøm til komfyren fire år etter. Vann ble innlagt i 1940 og telefon fikk man i 1946. Aaronstua er i dag pent innredet med møbler og husgeråd fra en svunnen tid på loftet og i stua.

Stabburet ble bygget i 1939, dels av tømmer fra et gammelt stabbur, dels i reisverk. I stabburet er det i dag innredet en krambu, hvor innboet kommer fra den gamle landhandelen i Tovik, som ble drevet av Sara og Hans Martin Schjeldrup.

REGINE NORMANN

Fjøset ble bygget i 1922 dels av gammelt tømmer, dels i reisverk. I den gamle fjøsen finner vi en kulturhistorisk utstilling fra gamle Skånland kommune. Her er det utstilt emner fra forskjellige tidsepoker. Høystålet ved siden av er viet til Nord-Norges første kvinnelige forfatter, Regine Normann. Hennes farfar overtok en av gårdene her på Steinsland klyngetun rundt 1810. I 1939 flyttet forfatterinnen til sin bror, Kristoffer Normann, som hadde overtatt gården her. Utstillingen presenterer Regine Normanns liv og virke, gjennom gjenstander, fortellinger, tekst og bilde.

Hopp rett ned til innholdet