Lukk

Trastad Samlinger

Trastad Samlinger – Nasjonalt Senter for Outsider Art er et kulturhistorisk museum og Outsider Art kunstgalleri
Attraksjon har: toalett, handicaptoalett, heis, tilpasset rullestol, rullestolinngang
Åpningstider:
Stengt i påsken (uke 13)
På forespørsel til
ragnhild@stmu.no / +47 99384600.
Inngang: kr. 120,- / 55,-
Les mer om:

Trastad Samlinger – Nasjonalt Senter for Outsider Art er et kulturhistorisk museum og Outsider Art kunstgalleri i paviljong 7 på tidligere Trastad Gård/Nord-Norges Åndssvakehjem. Hos oss får du muligheten til å oppleve en autentisk bo- og pleieavdeling fra 1966, Outsider Art galleri og museumsbutikk. Trastad Samlinger er Nasjonalt Senter for Outsider Art.

Trastad Gård

Trastad Gård ble i 1954 åpnet som Nord-Norges første sentralinstitusjon for personer med utviklingshemming. Initiativtaker til dette var prestefruen Margarethe Wiig, senere bispinne, som sammen med Hålogaland Bispedømmeråd og diakonistiftelsen sørget for opprettelse av det som var Nord-Norges Åndssvakehjem.

Institusjonen var et tilbud for de som ikke hadde rett på skolegang og skulle være et bo- og pleiehjem. Allikevel ble det allerede på begynnelsen av 60-tallet startet forsøksskole, senere Trastad Skole, samt utviklet et variert fritidstilbud og muligheter for tilrettelagt arbeid og yrkesutdanning. Institusjonen hadde på det meste 378 beboere som kom fra hele Nord-Norge. Trastad Gård ble avviklet i 1991 som et ledd i HVPU-reformen hvor alle landets sentralinstitusjoner ble lagt ned og man opprettet kommunale tilbud for omsorg og opplæring.

Trastad Samlinger

Siden 1996 har Paviljong 7 ved den tidligere institusjonen huset museet Trastad Samlinger. Museet formidler historien til institusjonen samt ivaretar og presenterer den store samlingen kunst laget av tidligere beboere. Deres kunstverk er en del av vår rikholdige Outsider Art samling med både nasjonal og internasjonal Outsider Art.

Outsider Art

Collage med kunstverk fra Trastad Samlinger

Gjennom Trastad Skole fikk beboerne mulighet til å lære seg forskjellige kunst- og håndverkteknikker. Formingslærerinnen Sigvor Riksheim benyttet en pedagogikk hun kalte «fri forming» hvor elevene fikk forme uten begrensninger. Elevenes verk var av en slik kunstnerisk kvalitet at Riksheim arrangerte kunstutstillinger allerede tidlig på 60-talllet og senere produserte enkelte beboere kunst som tilrettelagt arbeid ved Trastad Produkter.

Trastadkunstnerne Herleik Kristiansen og Torstein Nilsen ble etter hvert medlemmer av Nord-Norske Bildende Kunstnere og har hatt flere store utstillinger og utsmykningsoppdrag. Kunstsamlingen etter Trastad Gård er på hele 26000 verk og utgangspunktet for museets Outsider Art samling. Outsider Art betegner originale kunstneriske verk som er skapt av personer utenfor det profesjonelle kunstfeltet.

Kunstnerne er ofte selvlærte og er genuint opptatt av å skape uten at det tas hensyn til kunstneriske trender og konvensjoner. Trastad Samlinger har i en årrekke oppdaget og samlet inn Outsider Art fra hele Norge. Art Brut, Folk Art, Intuitive Art, Visionary Art, Naïve Art eller Marginal Art er alle betegnelser for Outsider Art. Trastad Samlinger er Norges eneste Outsider Art galleri og Nasjonalt Senter for Outsider Art.

Paviljong 7

Collage fra museumsavdelingen på Trastad Samlinger.

Paviljong 7 var en av storpaviljongene som ble bygget i 1966 og ble bygget for å huse to bo- og pleieavdelinger for til sammen 46 personer. Denne paviljongen ble stengt i 1984 grunnet en brann og er derfor den eneste av paviljongene som ikke ble ombygd og benyttet til nye formål. I dag er paviljongen kulturhistorisk museum, museumsbutikk og galleri. Avdelingen i 1. etasje viser institusjonens historie gjennom fotografier, tekst og utvalgte gjenstander fra samlingen i en autentisk bevart bo-avdeling. 2. etasje har kunstverksted, konferanselokale, møterom og kontorer. Galleriet i 3. etasje byr på historien om norsk Outsider Art og utvalgte verk fra samlingen, samt museets keramikkmagasin. Velkommen til Paviljong 7!

 

Aktuelle lenker:

Nasjonalt Senter for Outsider Art

Utstillinger Trastad Samlinger

Prosjekt: Outsider Art Street Gallery

Aktuelt: Krever et løfte for Outsider Art

Aktuelt: Nyskapende med formidling og kunst i fokus

Herleik kristiansen, minneord

 

Hopp rett ned til innholdet