Lukk

Krigsfangeleir

Like nord for Trondenes kirke ser man i dag spor etter en fangeleir fra andre verdenskrig.

Fangene kom hit for å være med å bygge den såkalte Atlanterhavsvollen. Det var et sammenhengende forsvarsverk som tyskerne bygde for å hindre alliert invasjon, og som strakte seg helt fra Biscaya og nordover hele vestkysten av Europa og opp til Kirkenes. Her på Trondenes skulle det bygges fire Adolfkanoner, de største kanonene brukt på et landbasert batteri. Kanonene var de mest moderne i sin tid, noe som stod i sterk kontrast til den behandlingen som de fangene som utførte de tunge arbeidet ble utsatt for.

Sovjetisk krigsfangeleir

Fangeleiren ble etablert høsten 1942, og i løpet av vinteren 42-43 kom det cirka 1000 fanger hit. De var tatt til fange under tyskernes operasjon Barbarossa, mange av dem var fra Ukraina. De hadde reist hit via Polen og Trondheim, og de ble rystet over forholdene de kom til.

Fangene ble brukt til regulert slavearbeid, både på det militære området på Trondenes og andre steder i byen. Det fantes flere fangeleirer i Harstad med omegn under andre verdenskrig. Leiren på Trondenes var den største med opptil 1200 fanger på det meste.

De russiske fangene som var i leiren da frigjøringen kom, reiste selv et minnesmerke over sine døde kamerater sommeren 1945. Fangene mente at 800 hadde omkommet under forferdelige forhold i tysk fangenskap her på Trondenes. Høsten 1951 ble 403 graver funnet og flyttet fra gravstedet ved Trondenes kirke til Tjøtta internasjonale krigskirkegård i Nordland.

Konstantins dagbok

Den 6. august 1942 blir Konstatin Seredintsev tatt til fange i området i nærheten av den lille byen Armavir i Krasnodardistriktet. Allerede i oktober 1942 er han ankommet den store oppsamlingsleiren Hammerstein Rederitz II B i Polen hvor han 9. oktober blir satt inn i 1./Kriegsgefangenen Arbeitsbatalione 180. 8 dager senere blir han utskrevet til tjeneste i Øysand og det er i denne leiren vi møter Konstantin første gang i dagboka: lørdag 26. desember 1942 i en leir ved Trondheim, under en julehøytid som feires i et fremmed land, bak piggtrådgjerder og under oppsyn av tyske vakter, mens tankene hele tiden kretset rundt dem der hjemme.

23. februar 1943 ankommer Konstantin Seredintsev Harstad og leiren på Trondenes. I hans første møte med leiren skriver han: «.. det er (nå) klart for meg at vi har blitt brakt hit for å dø». Arbeidet med å bygge bunkerser ved festningsanlegget pågår for fullt med 10-timers arbeidsdager, dårlige klær og sko, og konstant sult. Brakkene med tynne og dårlige vegger var mest egnet til staller og ikke bolig for mennesker. Maten var elendig, tynn suppe som det var alt for lite av.

Konstantin Seredintsevs dagbok ble brukt i forbindelse med det rettsoppgjøret etter krigen som ble ledet av War Crime Investigation Branch, som etterforsket tyske krigsforbrytelser mot utenlandske borgere i Norge.

Kultursti

Fangeleiren er ryddet og tilrettelagt besøkende i nyere tid, med en universelt utformet sti som starter ved det sovjetiske krigsminnesmerket nord for Trondenes kirke. Traséen krysser sporene etter fangevokternes sti og de doble leirgjerdene, før den går videre inn i selve leiren langs fundamentene etter fangebrakkene. Skilting på norsk, engelsk, tysk og russisk.

Hopp rett ned til innholdet