Lukk

Skole og barnehage

Skoler og barnehager er velkomne til å besøke våre bygdetun, brygger og faste utstillinger. Vi skreddersyr gjerne et opplegg med dere, og har også spennende og relevante produksjoner å velge blant. 

Den Kulturelle Skolesekken

Hvordan levde menneskene i steinalderen? Gjennom fortellinger og møte med gjenstander skal elevene få innblikk i vår lokale historie fra denne perioden. Elevene besøker hovedutstillinga for å se nærmere på funn fra vårt område. For at elevene lettere skal kunne leve seg inn i denne fjerne fortiden har vi fått laget replika av en rekke gjenstander. Disse kan elevene ta og føle på. Bergkunst fra Nord-Norge presenteres gjennom bilder og steiner med helleristninger. Dagen avsluttes med en liten konkurranse.

 • Målgruppe: 1. – 4. klasse
 • Varighet: 120 min
 • Arena: Trondenes Historiske Senter
 • Antall elever: maks 30
 • Kontaktperson: Mona Høydahl / mona@stmu.no

 

 

 

Kontaktperson: Mona Høydahl 

Asbjørn vokste opp som høvdingesønn på Trondenes, og var bare 18 år gammel da faren døde. Han arvet den store gården, og ble høvding på Trondenes etter sin far. På grunn av kongens forbud mot å føre korn til Hålogaland dro Asbjørn i 1022 med en byrding han eide til Sola for å kjøpe korn hos sin onkel,rygekongen Erling Skjalgson. På tur hjem ble han overmannet av Tore Sel, kongens mann på Avaldsnes, som tok fra han last og seil. Året etter dro Asbjørn med langskipet sitt og 90 mann for å ta hevn.

Gjennom fortellingen om Asbjørn Selsbane vil elevene bli tatt med inn i vikingtiden på Trondenes. Formidlingen skjer i hovedutstillingen og ved å gå kulturstien hvor det vil bli fortalt om gårdshaugen ved kirka og naust-tuftene i Altevågen.Elevene får prøve lek og spill. De skal også bli kjent med datidens håndverkstradisjoner.

 • Målgruppe: 5-7 klasse
 • Varighet: 180 min
 • Arena: Trondenes Historiske Senter
 • Antall elever: Max 30
 • Kontaktperson: Mona Høydahl

Fra 1942-45 var det en stor leir for sovjetiske krigsfanger på Trondenes. Fangene ble brukt til regulert slavearbeid, både på det militære området på Trondenes og andre steder i byen Svært mange av fangene omkom. Fangene som var i leiren da frigjøringen kom, reiste selv minnesmerket over sine døde kamerater sommeren 1945. Det fantes flere fangeleirer i Harstad og omegn under andre verdenskrig. Leiren på Trondenes var den største med opptil 1200 fanger. En av disse var den russiske krigsfangen Konstantin Severdintsev som etterlot seg en dagbok.

Museet ønsker å gi elevene innblikk i menneskeskjebner knyttet til vår nære krigshistorie. Hvordan preget okkupasjonsårene dagliglivet til folk? Elevene besøker hovedutstillinga og får et foredrag med bilder knyttet til hendelser i Harstad og omegn. I barmarks perioden vil det også være mulig å få ei omvisning ute i krigsfangeleiren.

 • Målgruppe: 8-10 klasse
 • Varighet: 120 min
 • Arena: Trondenes Historiske Senter
 • Antall elever: maks 30
 • Kontaktperson: Mona Høydahl / mona@stmu.no

 

I 1895 bygde Richard Kaarbø en slipp for å betjene dampskipstrafikken i Nord-Norge. Harstad Mekaniske Verksted fikk i perioden 1906 til 1919 følge av en rekke større og mindre verksteder, blant annet Nielsen`s Mek. Verksted. Verftene produserte alt fra skip til vinsjer, lanterner, snøploger, busskarosseri, dampmaskiner, dampkjeler og tankanlegg. Skipsreparasjon og vedlikehold har likevel hatt størst prioritet og omfang. Gjennom tekster og musikk, skrevet og framført av Ola Bremnes, og hverdagsskildringer fra en arbeidsdag presentert av skipsverftets pensjonister ønsker vi å gi elevene innblikk i denne viktige delen av vår lokalhistorie.

 • Målgruppe: videregående skole
 • Varighet: 90 min
 • Arena: Lokalene til Harstad Skipsverftshistorie i Samasjøen
 • Antall: maks 30 elever
 • Kontaktperson: Mona Høydahl / mona@stmu.no 

Ved å bruke museumsanleggene i distriktet ønsker Sør-Troms Museum å gi elevene et innblikk i liv og virke på 1800-tallet.  Elevene får kjennskap til distriktets historie ved å bli kjent med hus og fjøs, brygger, geografi, matlaging, klesforbruk, handel, forbruksvarer og bruksgjenstander fra 1800-tallet. Opplegget spesialtilpasses til hver enkelt skole, slik at elevene får følelsen av at dette er deres historie. Gjennom samtale og diskusjon, omvisning og lek kan elevene visualisere hvordan det var å leve på slutten av 1800-tallet. 

Tilbudet gis til Kvæfjord kommune, Tjeldsund kommune, Ibestad kommune og Lavangen kommune.

 • Målgruppe: 4.-5. klasse
 • Varighet: Avtales
 • Arena: Hemmestad brygge, Steinsland klyngetun, Skippergården og Krambuvika
 • Antall elever: Maks 25
 • Kontaktperson: Lene Hansen / lene@stmu.no

Etter 2. verdenskrig ble det trukket et skarpt skille mellom de «gode» nordmenn og de som hadde stått på gal side under krigen. Blant de fordømte var norske kvinner som hadde hatt forhold til tyske soldater. Mange av dem ble utsatt for overgrep og internert i leire. Hva kan vi lære av norsk kvinne- og krigshistorie?

I utstillingen «Forelsket og foraktet. Norske kvinner–tyske soldater» viser Sør-Troms Museum nye perspektiver på norsk krigshistorie. Gjennom dialogbasert formidling utfordres elevene til kritisk refleksjon rundt menneskeverd og historieskriving, der det overordnede temaet er forbudt kjærlighet. Et tilbakeblikk på krigshistorien og behandlingen av tyskerjentene tar opp problemstillinger som også kan være aktuelle i dag. Utstillingen er tankevekkende og inviterer elevene til samtaler og engasjement. De får innføring i utstillingens temaer: Krigen kommer, Hvem var tyskerjentene? Møteplasser og forelskelse, Straff som fortjent? Hva er det med kvinner og krig? Gjennom tekster, filmer og historiene i utstillingen blir elevenes holdninger og synspunkter utfordret. Det hele avsluttes med en felles diskusjon.

 • Målgruppe: Videregående skole
 • Varighet: 90 min
 • Arena: Trondenes Historiske Senter
 • Antall elever: max 30
 • Kontaktperson: Mona Høydahl / mona@stmu.no

Meløyvær fort, verdens mest moderne kystfort og et monument fra den kalde krigen, ble oppført på slutten av 1980-tallet. Dette var et av de tre siste kystfortene som ble bygget i Norge. En milliard kroner ble brukt på å bygge fortet med blant annet tre 120 mm Bofors-kanoner og kommandosentral. Meløyvær fort er det første kystartillerifortet fra den kalde krigen som ble fredet i Norge. Dette fordi det er av stor historisk verdi, både militært og teknisk. Det er også et poeng å vise fram den enorme økonomiske satsingen på Forsvaret under den kalde krigen.

Hvordan ser verdens mest moderne kystfort ut innvendig? Hvilke oppgaver hadde soldatene på fortet? Hvordan var det å være ungdom under den kalde krigen? Gjennom besøk og omvisning på Meløyvær fort på Krøttøy utenfor Harstad, blir elevene kjent med Nord-Norge sin rolle under den kalde krigen. Et tidsvitne forteller om sin ungdomstid på -50 og -60 tallet. Elevene får selv oppdrag som illustrerer oppgavene på fortet.

 • Målgruppe: Videregående skole
 • Varighet: 1 skoledag
 • Antall elever: max. 30
 • Arena: Krøttøy
 • Kontaktperson:  Lene Hansen / lene@stmu.no

Et industrieventyr!

Bli med på en reise tilbake til den lokale industrielle revolusjonen! Salangsverket ble bygget opp i Salangen ved forrige århundreskiftet og foredlet jernmalm som de eksporterte til utlandet. Det medførte nye, store bygninger, tilflytting av arbeidere, man fikk butikker og elektrisitet. Industrieventyret ble likevel svært kortvarig med drift kun fra 1907-1912. I dag er det bare ruiner igjen.

I denne produksjonen får elevene lære mer om da den industrielle revolusjonen kom til Salangen og hvilke konsekvenser dette fikk for lokalsamfunnet. Elevene vil få oppgaver knyttet til temaet som de skal jobbe med. Vi vil først være på Lundbrygga før vi drar ut og ser på ruinene som står igjen etter Salangsverket på Langneset i dag. 

 • Passer for: 8.kl-VGS
 • Antall: max 30
 • Periode: Barmarksesongen
 • Kontaktperson: Jan Ivar Trones / jan-ivar@stmu.no

Verksted for elever som trenger ekstra tilrettelegging.

Elevene utforsker egen kreativitet gjennom å lage en skulptur av hverdagslige gjenstander de har et forhold til. Spontanitet, konsentrasjon og skaperglede står i sentrum. Gjennom fargerike «spor» på papir – elevenes egne fotavtrykk – og en selvlaget skulptur, utforsker elevene muligheten som ligger i det tredimensjonale.

Fint dersom elevene kan ta med noen personlige småting til bygging av skulptur. Dette kan være en gammel gjenstand, som en sko, en bok eller en leke. Gjenstanden vil bli transformert til en skulptur på en plate. Formidler har i tillegg med gjenstander elevene kan velge fra for å lage skulpturen. Som avslutning blir det en mini-utstilling, og samtale om skulpturene som er laget. Elevene får med hjem sitt eget kunstverk.

NB: Det er viktig at utøveren få snakke med en av lærerne som skal følge den enkelte klasse/gruppe når hun ringer uka før. Vi ber derfor om at navn og kontaktinfo for de aktuelle lærerne sendes i mel-dinger DKS-portalen en tid før turneen starter.

 • Målgruppe: 1. trinn til 3. vgs. Elever med behov for særskilt tilrettelegging.
 • Varighet: 180 min.
 • Antall elever: max. 8
 • Arena: På turné i samarbeidskommunene.
 • Kontaktperson: Silje Gulstad / silje@stmu.no

Trykkeverksted ved Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum
En DKS for 7. trinn i Harstad Kommune

Trastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum. Hos oss vil elevene bli kjent med historien til Trastad Gård og den store kunstproduksjonen som ble gjort ved institusjonen.

Her vil elevene lære en av de mest brukte teknikkene brukt av tidligere beboere ved Trastad Gård: linoleumstrykk.

Dette er en grafikkteknikk hvor man skjærer mønster i linoleumsplater for deretter å påføre trykksverte på platen. Det mest spennende i prosessen er selve trykkingen! Man vet aldri helt hvordan sluttproduktet blir før det er trykket, og selv den enkleste strek blir til kunst i trykkepressa vår.

Trykksverten trenger tid til å tørke og alle vil få levert både ferdig trykk og trykkeplate på skolen i etterkant. Platen kan benyttes flere ganger, så man kan lage flere trykk hjemme eller på skolen ved å bruke maling.

Plan for dagen:

 • 10.10 Informasjon om hva vi skal gjøre
 • 10.15 Kort omvisning i museet
 • 10.25 Omvisning i galleriet
 • 10.50 Lunsj
 • 11.15 Info og trykking
 • 12.45 Legge trykk til tørk og rydde

Vi låner bort forkle til trykkingen, men anbefaler at man ikke har på favorittgenseren denne dagen! Ønsker man å forberede klassen i forkant av besøket kan man gjerne fortelle litt om Trastad Gård og tidligere beboer Herleik Kristiansens grafikk, eller tegne skisser av noe man vil lage trykk av.

 • Målgruppe: 7. trinn
 • Varighet: 180 min.
 • Antall elever: max. 24
 • Arena: Trastad Samlinger
 • Kontaktperson: Silje Gulstad / silje@stmu.no

Barnehage

Når var gamledager?

På museet kan du låne en boks med bilder, redskaper og utstyr fra gamle dager. Innholdet i den er fra starten av 1900 tallet og et par ti-år framover. Der kan dere blant annet finne vaskebrett, hjulvisp, ull og karder som dere kan prøve. Hvordan gjorde de det når det ikke fantes strøm til vaffeljernet? Hva slags kjøkkenutstyr hadde de? Hvordan så fiske- og båtredskaper ut? Hva er en skolest? – og hvem brukte en sånn? Fikk barna leke? – og hadde de leker? Gjorde menn og kvinner det samme arbeidet?

Hva er likt og hva er ulikt fra den gang og til nå?

Boksen inneholder utstyr og redskaper som elevene kan prøve selv. Bilder fra Harstad området med egen veiledning. Ei lærerveiledning med forklaring til de forskjellige redskapene og forslag til aktiviteter som dere kan gjøre på skolen. Boksen inneholder også ei bok med sangleker og sangtradisjoner fra Nord-Norge.

Utstillingen er gratis.
Kontaktperson Mona Høydahl

Grunnskole

Trastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum. Hos oss vil elevene bli kjent med historien til Trastad Gård og den store kunstproduksjonen ved institusjonen. Omvisningen passer læreplanmål i fagene historie (lokalhistorie), samfunnsfag, sosiologi, helse- og oppvekstfag og kunst og håndverk. Omvisningens tema egner seg godt til både før- og etterarbeid, med rom for diskusjon og refleksjon.

Trastad Gård var Nord-Norges Åndssvakehjem fra 1954 til 1991, et bo- og pleiehjem for personer med utviklingshemming. Elevene vil få omvisning i vår autentiske bo- og pleieavdeling fra 1966 i Paviljong 7. Her vil elevene få høre hvordan det var å bo og jobbe ved institusjonen, hvem som kom hit og hvorfor de kom. Fra museumsavdelingen går turen til Norges eneste Outsider Art galleri! Øverst i paviljong 7 møter man et utvalg av kunst laget av beboere ved Trastad Gård, samt nasjonal og internasjonal Outsider Art fra samlingene våre.

 • Målgruppe: 1.-10. trinn, omvisning tilpasses elevens alder
 • Varighet: 75 min.
 • Antall elever: max. 30
 • Arena: Trastad Samlinger
 • Pris: Gratis for grunnskole
 • Kontaktperson: Silje Gulstad / silje@stmu.no

Trastad Samlinger er et kunst- og kulturhistorisk museum. Hos oss vil elevene bli kjent med historien til Trastad Gård og den store kunstproduksjonen som ble gjort ved institusjonen. Trykkeverksted inkluderer omvisning i museum og galleri.

Her vil elevene lære en av de mest brukte teknikkene brukt av tidligere beboere ved Trastad Gård: linoleumstrykk. 

Dette er en grafikkteknikk hvor man skjærer mønster i linoleumsplater for deretter å påføre trykksverte på platen. Det mest spennende i prosessen er selve trykkingen! Man vet aldri helt hvordan sluttproduktet blir før det er trykket, og selv den enkleste strek blir til kunst i trykkepressa vår.

Trykksverten trenger tid til å tørke og alle vil få levert både ferdig trykk og trykkeplate på skolen i etterkant. Platen kan benyttes flere ganger, så man kan lage flere trykk hjemme eller på skolen ved å bruke maling.

Vi låner bort forkle til trykkingen, men anbefaler at man ikke har på favorittgenseren denne dagen! Ønsker man å forberede klassen i forkant av besøket kan man gjerne fortelle litt om Trastad Gård og tidligere beboer Herleik Kristiansens grafikk, eller tegne skisser av noe man vil lage trykk av.

 • Målgruppe: 4.-10. trinn, omvisning tilpasses elevenes alder
 • Varighet: 180 min.
 • Antall elever: max. 24
 • Arena: Trastad Samlinger
 • Pris: 1600,-
 • Kontaktperson: Silje Gulstad / silje@stmu.no

Dagen starter med en reise på tidslinjen og stopper 100 år tilbake i tid. Hvordan levde folk ved kysten i Nord-Norge? Hva måtte de ta hensyn til i hverdagen? Elevene får høre om datidens kunnskap, om hvordan man skapte forutsigbarhet i tilværelsen, og om havfolket og hvordan de måtte behandles. Elevene får se utstyr fra fiskerbondehjemmet på begynnelsen av 1900-tallet. Gjennom samtale, høytlesning, musikk og bilder får de innblikk i hvordan folk levde. Elevene møter datidens folketro og fordyper seg i historier om havfolket. 

 • Målgruppe: 4.trinn
 • Varighet: 180 min.
 • Antall elever: max. 25
 • Arena: På turné i samarbeidskommunene.
 • Kontaktperson: Lene Hansen / lene@stmu.no

«Onga i gammeldagan» er en foto- og vandreutstilling fra Sør-Troms Museum som skoleklassene kan bruke selv. Utstillingen består av 14 innrammede fotografier i A3-størrelse fra Harstad og omegn, i hovedsak fra ca. 1900-1960. Bildene viser ulike sider ved barnas hverdag, både i arbeid og lek. Her er det mye å lære om klær, leker, øving, arbeid og hvordan det så ut i Harstad-området i gammeldagan. Utstillingen er selvforklarende, og klassene står fritt til å selv bestemme hvordan de vil bruke den. Vi håper at bildene kan bidra til diskusjon og økt forståelse for barns situasjon før og nå.

Boksen inneholder 14 fotografier, en tekst til hvert bilde og forslag til tema som kan diskuteres.

Informasjons- og formidlingshefte følger med.

Lån av utstillingen er gratis.
Kontaktperson: Mona Høydahl / mona@stmu.no

På Sør-Troms Museum har vi en kasse til utlån med tema bergkunst og helleristninger. Utstillingen legger vekt på bergkunst fra Nord-Norge med vekt på helleristningene på Kjeøya utenfor Harstad, dyrefigurer i nordnorsk bergkunst, og bergkunst fra Alta. Her kan elevene se på bilder av ulike begkunst-motiver, steiner med helleristninger på, og forsøke å gjenkjenne de ulike motivene.

Lån av utstillingen er gratis og er tilpasset for skolebesøk med eget formidlingshefte.
Kontaktperson: Mona Høydahl / mona@stmu.no

Når var gamledager?

På museet kan du låne en boks med bilder, redskaper og utstyr fra gamle dager. Innholdet i den er fra starten av 1900 tallet og et par ti-år framover. Der kan dere blant annet finne vaskebrett, hjulvisp, ull og karder som dere kan prøve. Hvordan gjorde de det når det ikke fantes strøm til vaffeljernet? Hva slags kjøkkenutstyr hadde de? Hvordan så fiske- og båtredskaper ut? Hva er en skolest? – og hvem brukte en sånn? Fikk barna leke? – og hadde de leker? Gjorde menn og kvinner det samme arbeidet?

Hva er likt og hva er ulikt fra den gang og til nå?

Boksen inneholder utstyr og redskaper som elevene kan prøve selv. Bilder fra Harstad området med egen veiledning. Ei lærerveiledning med forklaring til de forskjellige redskapene og forslag til aktiviteter som dere kan gjøre på skolen. Boksen inneholder også ei bok med sangleker og sangtradisjoner fra Nord-Norge.

Lån av utstillingen er gratis.
Kontaktperson: Mona Høydahl / mona@stmu.no

Videregående

Elevene kan få omvisning i hovedutstillinga og gå kulturstien. Dette kan kombineres med et besøk i Trondenes kirke.

Målgruppe: Videregående skole
Varighet: Avtales nærmere
Arena: Hovedutstilling THS og Trondenes kirke
Antall elever: max 30

Hopp rett ned til innholdet