Lukk

Duodji – Fra natur til ferdig produkt

Tildeling av kr. 447.000,- fra Håndverksløftet i kulturskolen til et spennende 3årig prosjekt!

Samarbeidsprosjektet Duodji – Fra natur til ferdig produkt, fikk i desember tildelt 447.000, – fra Håndverksløftet i kulturskolen! Dette er midler Kulturskolerådet har fått innvilget gjennom Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet skal gjennomføres over tre år, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kvæfjord kulturskole, Borkenes skole og Trastad Samlinger ved Sør-Troms Museum i Kvæfjord kommune.

Målet for prosjektet er blant annet å ivareta lokal samisk tradisjonshåndverk, skape rom for kreativitet og praktisk arbeid hos elever, og skape et langsiktig kompetansemiljø mellom aktørene. I tillegg til å være et bærekraftig og lokalt forankret prosjekt, er det ønskelig at prosjektet skal være til inspirasjon for andre kommuner, gjennom et interkommunalt samarbeid.

Gjennom prosjektet utfyller vi hverandre med kunnskap og kompetanse til fordel for elever i grunnskolen. Elevene vil gjennom prosjektet bli kjent med det samiske tradisjonshåndverket innenfor både myk og hard duodji. Duodji beskriver både det å skape noe og det som blir laget. Det vil i første del av prosjektet jobbes med myk duodji, der det skal lages kaffepose av skinn. Denne skal dekoreres, og det vil derfor starte med plantefarging av garn til brikke-/grindvev. Videre vil det jobbes med tekstiler og keramikk. I stedet for bein i arbeidet med hard doudji vil vi jobbe med keramikk. Dette vil være gjennomførbart for alle elever med alle funksjonsnivåer. Målene til prosjektet er også knyttet til mål i Læreplanen for samfunnsfag, naturfag og kunst- og håndverk.

Vi gleder oss til oppstart allerede i januar 2024, og ser frem til tre innholds- og lærerike år!

 

Bildetekst:
Bildet viser en skulptur laget av tidligere beboer ved sentralinstitusjonen Trastad Gård i Kvæfjord, Johan Hansen. Verket ble stilt ut under utstillingen Samiske spor – En vandring mellom sted og identitet, i 2023, ved Trastad Samlinger. Dette og flere keramiske verk av Johan Hansen vil legge grunnlaget for inspirasjon ved det keramiske arbeidet i prosjektet Duodji – Fra natur til ferdig produkt.

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet