Lukk

Fredningen av historiske Trondenes

Få andre kulturmiljø kan vise til tilsvarende kontinuitet fra bronsealder til i dag innenfor et så begrenset område.
Utdeling av diplom ved Fredning av historiske Trondenes
Foto: Øivind Arvola

«Historiske Trondenes er av svært høy nasjonal historisk interesse. Få andre kulturmiljø kan vise til tilsvarende kontinuitet fra bronsealder til i dag innenfor et så begrenset område, og få andre lokaliteter, om noen, kan vise til hendelser i sagalitteraturen som direkte kan relateres til fortsatt godt bevarte og tydelige kulturminner.»

Halvøya i historia, er en fengende og sann beskrivelse av Trondenes. Etter mange års arbeid kunne vi feire fredningen av Trondenes Kulturlandskap sammen med Fylkeskommunen, Riksantikvaren, Regionrådet, statsforvalter og mange andre gjeve gjester 29.10.21.

Riksantikvaren omtaler kulturminnet slik: 

På Historiske Trondenes er alle perioder fra bronsealder til og med kald krig representert, med stor grad av kontinuitet.

Historiske Trondenes representerer jernalderhistorie med nausttufter og gravrøyser som kan knyttes til konkrete hendelser i Snorres kongesagaer. Videreførelsen av området som et maktsenter manifesteres i kirkebygningen som tok form utover middelalderen. Like sentralt i både historien og i landskapet står middelalderkirka på Trondenes. Kirkas rolle som maktfaktor er utvilsom, og den har også hatt en sentral rolle som kulturell grensefestning mot nord og øst. Gårdshaugens mektighet vitner om høy aktivitet og kontinuitet i bosettingen her. Området har gjennom jernalderen og middelalderen vært et sentralt og strategisk viktig område på nasjonalt nivå, og kan betraktes som ei nasjonal og kulturell grensefestning gjennom flere hundre år. Praktfunn fra bronsealderen viser dessuten at området har hatt betydning også lengre tilbake i tid.

Krigshistorie og etterkrigshistorie representeres tydeligst av fangeleiren og flyktningeleiren og setter området i et internasjonalt lys. Trondenes fort inngikk i Atlanterhavsvollen/ Festung Norwegen og var ment å skulle sikre blant annet Narvik havn og utførsel av jernmalm. Etter krigen overtok det norske forsvaret området som en fortsatt strategisk beliggenhet.

Fra kulturlandskap til historisk utstilling

Museumsdirektør Sabrina van der Ley poengterer at det rike kulturlandskapet på Trondenes med både sine gode og vonde historier en uvurderlig kilde for Trondenes Historiske Senter. Kulturlandskapet inspirerer museets formidling og knytter utstillingsgjenstander og deres fortellinger i vår historiske utstilling sammen med sporene i kulturlandskapet rundt oss.

Riksantikvarens beretning om fredningen kan leses i sin helhet på riksantikvaren.no. 

 

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet