Lukk

Husk å søke tilskudd!

Sametinget informerer om tilskuddsordninger til kulturminner for 2024. Søk innen 1. november!

Sametinget ønsker å informere om søknadsfristen for tilskuddsordninger til tiltak på fredete samiske bygg og fartøy.

Søknadsfristen er 1. November, og gjelder for eiere og forvaltere av samiske kulturminner, herunder freda samiske bygninger og fartøy. Tilskuddsordningen for fredete samiske bygg er særlig aktuelt for private eiere.

 

Søknaden må sendes innen søknadsfristen gjennom søkeportalen DIGISAK.

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

For mer informasjon se hjemmesiden til sametinget:

Samiske bygg

Fartøy

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet