Lukk

Å temme en oter

28.01.2023
- 26.02.2023

Utstillingen åpnes 28. januar kl. 13:00

Kategori: Utstilling
Pris: gratis inngang

I forbindelse med Sámi mánnu / Samisk måned vises kunstutstilling av Kristin Tårnesvik på Trondenes Historiske Senter.

Utdrag fra utstillingsteksten ‘Det ville er håpløst’ av Line Ulekleiv:

Utstillingstittelen Å temme en oter lager et tankesprang inn i Kristin Tårnesviks verden. En oter er et smidig rovpattedyr i vannet, en maestro på å fange fisk og en nøkkelfigur i akvatiske økosystemer. Oterens isolerende pels støter av seg vann, den har svømmehud mellom tærne, og denne totale tilpasningen til sine omgivelser er noe vi mennesker observerer på avstand. Oteren vender seg ikke mot oss, men lever et nødvendig og parallelt liv. Tanken på å skulle temme den virker grunnleggende vidløftig og smått absurd: Hva skal det være godt for?

Utstillingen har sideblikk til livet i havet. Fisker opptrer i stimer og havet er et omgivende miljø på papir og tekstil. Den brokete utstillingsformen, med mange parallelle uttrykk og medier som aldri søker stringens, unnslipper temming: den er selv å betrakte som en vill oter. Motivisk kretser Tårnesvik inn alskens dyr; sel, giraff og svane kan være fritt skissert opp med lett kontur, men er samtidig skrevet inn i et politisk spisset budskap. Økobestanden er klusset til av våre handlinger, samtidig favnes en større motstand mot undertrykkende strategier. Det er deler av naturen som aldri bør temmes og formes, men vi fortsetter utrettelig mot bedre vitende. Det ville er håpløst.

Bio

Kristin Tårnesvik har en masterutdanning i kunst fra Kunsthøyskolen i Bergen i 2004. I løpet av sin kunstneriske praksis har hun oppsøkt nye medier og teknikker som gir motstand i produksjonsprosessen og fører til nye bevegelser i uventede retninger. Tårnesvik arbeider i skjæringspunktet mellom det poetiske og det politiske, der det personlige så vel som samfunnsmessige hendelser og fenomen kommer til uttrykk. Kristin Tårnesvik, fra Gáivuotna/Kåfjord i Troms, har deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland. I 2020 mottok hun et 10-årig Statens Kunstnerstipend.

Hilde Methi har arbeidet som selvstendig kurator siden 2007 og er bosatt i Girkonjárga/Kirkenes. Hun bygger langvarige samarbeid som trekker kunstneriske ideer i lokale kontekster. I løpet av de seneste årene har hun blant annet medkuratert Bodø Biennale 2022, Lofoten International Art Festival 2019 og Tangkongressen, samt Hábmet hámi som er en vandreutstilling i regi av Samisk senter for samtidskunst i 2018-2019.

Praktisk informasjon:

«Å temme en oter» er en kunstutstilling som består av papir- og tekstilbaserte verk, der gjenbruk står sentralt. Her vises broderte motiver, kollasjer, kulepenntegninger og lineoleumstrykk.

Utstillingen berører spørsmål om menneskets ønske å kontrollere det ville. Om kysten, fisken og naturen som ressurs og livsgrunnlag, og ikke minst om en levende sjøsamisk kulturhistorie, dets arv og overlevering.

Utstillingen er tidligere vist på Samisk senter for samtidskunst i Karasjok og ble også vist som en fornyet versjon i Tromsø kunstforening. På Trondenes vises en stedstilpasset versjon av utstillingen. Kurator: Hilde Methi

Utstillingen er gratis

Andre arrangementer

16.02.2023

Foredrag v/ duodjikonsulent Tone Elvebakk…
Trondenes Historiske Senter

27.01.2023

«Samiske Spor – En vandring mellom sted og identitet» vises på Trastad Samlinger under Sámi Mánnu Hársttáid ja Giehtavuona 2023/ Samisk Måned i Harstad…
Trastad samlinger / Outsider art
Hopp rett ned til innholdet