Lukk

Kurs i tilstandsvurdering

16.11.2023
- 17.11.2023
Lundbrygga
Kategori: Kurs
Pris: Gratis

For å øke bevisstheten om langsiktig ivaretagelse av fredede og verneverdige byggverk, ønsker Sør-Troms Museum å gjennomføre kurs i tilstandsanalyse av fredede og verneverdige bygg.

Restaurering og vedlikehold av slike bygg krever god planlegging og gode analyser før oppstart av prosjektet. Vi opplever stadig at restaureringsprosjekter igangsettes, uten at det er gjort et grundig forarbeid. Derfor gjennomfører vi nå et todagers kurs med hovedvekt på systematisk arbeid med tilstandsvurdering. Kurset vil blant annet bygge på Norsk Standard NS-EN 16096:2012, men vil også gi en innføring i vernefilosofi og relevante lover og regelverk.

For å rekruttere utøvende handverkere har vi lagt inn en mulighet til å søke lønnskompensasjon på 2.000 kr. for hver deltager.

Kurset retter seg mot handverkere under utdanning, utøvende handverkere, ansatte i forvaltningen og eiere av kulturhistoriske bygg. Utøvende handverkere og handverkere under utdanning vil bli prioritert.

Påmelding:        frode@stmu.no

Spørsmål:          Frode Hansen tlf. 488 90 310

Praktisk informasjon:

  • Varighet: 2 dager à 8 timer
  • Når: 16. og 17. november
  • Oppmøte: 16. november kl. 10.00
  • Ta med: Klær for arbeid ute, kniv, tommestokk, blyant og godt humør
  • Kursholder: Svein Arne Rudi
  • Sted: Lundbrygga, Sjøvegan. Strandveien 1. 9350 SJØVEGAN
  • Adm: Sør-Troms Museum
  • Pris: Kurset er gratis

Andre arrangementer

04.11.2023

Produsert av Trafo Kunsthall i samarbeid med Trastad Samlinger og Dikemark Psykiatriske Sykehusmuseum. Trafo Kunsthall har den glede å invitere til utstillingen «What is…
Dikemark kunstarena
Hopp rett ned til innholdet