Lukk

Samiske spor

27.01.2023

Tirsdag og Torsdag kl. 10:00-15:00. Ellers på forespørsel til: ragnhild@stmu.no / +47 99384600

Trastad samlinger / Outsider art
Kategori: Utstilling
Pris: 0,-
Tusjtegning av en rein av Johan Hansen.
Utsnitt av tusjtegning av Johan Hansen.

Samiske spor - en vandring mellom sted og identitet

I utstillingen «Samiske spor – En vandring mellom sted og identitet» viser vi verk som gjengir fortellinger fra tidligere beboere ved Trastad Gård, hvor samtlige har samisk tilhørighet. I Johan Hansen, Torstein Nilsen og Gunvor Nordlis verk speiles forskjellige aspekter ved den samiske kulturen i Nord-Norge.

I Kvæfjord har det den siste tiden vært stort engasjement i å finne spor etter samisk aktivitet i området, som reindrift og beboelse, og man kan trekke linjer tilbake til vikingtiden. Ved den tidligere institusjonen Trastad Gård har de samiske sporene vært mindre tydelig, men like fullt har de vært til stede. Institusjonen ble et hjem for barn, ungdom og voksne med funksjonsvariasjoner fra de tre nordligste fylkene, og mange var langt hjemme fra det de kjente best.

Beboerne ved Trastad Gård med samiske røtter hadde på mange måter flere identiteter å forholde seg til, som både det å være samisk og det å være beboer ved en institusjon. Gjennom kunsten hadde likevel beboerne mulighet til å uttrykke sitt opphav og sin identitet. Med institusjonens fokus på fri forming og kreativ utfoldelse, ble det ble skapt et tydelig mulighetsrom på Trastad Gård.

Praktisk informasjon:

Gratis inngang på åpningen.

Andre arrangementer

16.02.2023

Foredrag v/ duodjikonsulent Tone Elvebakk…
Trondenes Historiske Senter
Hopp rett ned til innholdet