Lukk

Julehilsen fra museumsdirektøren

I natt var det solsnu og vi går mot lysere tider.

Det har vært et begivenhetsrik år på museet hvor vi har bl.a. bidratt med mange arrangementer til Harstadregionens jubileumsmarkering «I Tore Hunds Rike» bl.a. med flere seminarer, arrangementer og pedagogiske opplegg på Trondenes Historiske Senter, samt en historisk seilas «I Tore Hunds kjølvann» til Tjøtta med Anna Rogde. Trastad Samlinger har produsert flere utstillinger både her hjemme og i Asker, og hadde et rekordantall av tilbud for» Den kulturelle Skolesekken». Teamet rundt Anna Rogde har gjort en utrolig innsats med ungdomsprosjektet «Ungt blod» og Regionmuseet har berget og restaurert mange kulturminner og spredt glede med omvisninger og åpne dager på våre mange museumsanlegg i Sør-Troms regionen. Vi takker alle våre partnere og frivillige for god samarbeid og støtte. Deres innsats er en uvurderlig bidrag til at vi på museet lykkes.

Når førjulsroen senker seg, er det tid for å heve blikket. Nå i desember er det gått 75 år siden de Forente Nasjoner undertegnet «Verdenserklæringen for Menneskerettigheter». Et vakkert dokument av menneskets ånd som er like aktuelt i dag som det var før i tiden.

Som museumsdirektør er jeg spesiell glad i artikkel 27 og takknemlig for at vi kan bidra til at:
1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder.
2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

Som menneske drømmer jeg om at erklæringen huskes og etterleves til siste bokstav, alltid og allsteds, men spesiell nå i tider med krig, økende fattigdom og ufrihet. At det endelig sørges for «anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden», slik det står i erklæringen.

I natt var det solsnu, så la oss håpe at vi går mot lysere tider.

Vi på Sør-Troms Museum ønsker dere alle en fredelig jul og alt godt for et strålende 2024. / Buorit juovllat ja buorre ođđa jahki.

Sabrina van der Ley
Direktør Sør-Troms Museum

 

Illustrasjonsfoto: Utsnitt av «Reinsdyr» av Herleik Kristiansen

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet