Lukk

Krever et løft for outsider art

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ber kulturministeren ta med Trastad Samlinger i satsningen «Kunst i Nord».

Pressemelding:

Trastad Samlinger i Harstad er et nasjonalt kompetansesenter for Outsider Art. Historien til samlingen er flettet sammen med historien til Tråstad Gård, den første sentralinstitusjonen for psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge.

– Trastad Samlinger sitter på en helt unik kompetanse innen Outsider Art, ikke bare i nasjonal sammenheng, men på verdensbasis. I sitt arbeid bidrar de til en økt forståelse for og synliggjøring av hele fagfeltet, sier leder i landsdelsrådet for kultur og fylkesråd i Troms og Finnmark, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Landsdelsrådet for Kultur i Nord-Norge ber kulturminister Abid Raja og Kulturdepartementet innstendig om å følge opp anbefalingene Stortingets kulturkomité ga i forbindelse med museumsmeldinga (Innst. 573 S – 2020 – 32021).

– Vi mener Trastad Samlinger er et glimrende eksempel på hvordan et likeverdig og mangfoldig kunstliv skal være. Her ligger det et hav av muligheter for utstillinger, formidling og forskning som bare venter for å bli delt med hele Norge og verden. Det er åpenbart at museets Nasjonalt Senter for Outsider Art må tas med i satsningen «Kunst i Nord», uttaler fylkesråd i Nordland, Kirsti Saxi (SV).

I år et det 25 år Museet Trastad Samlinger åpnet. Åpningsutstillingen presenterte kunstverk skapt av beboere ved Trastad Gård (1954-91).

– Trastad Gård vokste frem som et felleseie for en hel landsdel, mens utviklingen av Trastad Samlinger berører en hel nasjon. Historien og arbeidet som Trastad Samlinger gjør er en viktig brikke i vårt demokrati. Å anerkjenne dette ved å ta samlingene med i Kulturdepartementets tiltaksplan mener vi i Landsdelsrådet for kultur er på sin plass, avslutter fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) og fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Kirsti Saxi (SV).

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet