Lukk

Lihkku sámi álbmotbeivviin

Det er et felles ansvar, og vi på Sør-Troms Museum / Oarjje-Romssa Musea er bevisste på å bidra slik at samisk historie og kultur i Sør-Troms synliggjøres.

Når vi hvert år 6. februar feirer samenes nasjonaldag på norsk, svensk, finsk og russisk side av Sápmi er det særlig ei sterk kvinne vi kan takke, Elsa Laula Renberg. Hun var en av de viktigste forkjemperne for det samiske folket, og sto i spissen for det første samiske landsmøtet som ble avholdt 06.02.1917 i Trondheim.

Den 1. juni 2023 la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport . En av hovedkonklusjonene er at fornorskningen dessverre ikke er historie, men skjer fortsatt – nå, i dag. Vi må alle bidra til at det snart blir historie.

Det er et felles ansvar, og vi på Sør-Troms Museum / Oarjje-Romssa Musea er bevisste på å bidra slik at den samiske historia og kulturen i Sør-Troms synliggjøres. I flere år har februar vært viet til utstillinger og arrangementer med samiske kunstnere eller tema. Kulturinstitusjoner og museer må være gode forbilder for storsamfunnet. Vi må være åpen, ydmyk og lærevillig.

Čoakkáldagas – Gjenstander som vitner er ei helt fersk utstilling som viser kunst og gjenstander fra egne samlinger. Utstillinga er et resultat av samarbeid på tvers av museumsavdelingene og representasjon fra hele regionen. I museumspraksis identifiseres ofte gjenstander som samiske på bakgrunn av kontekst eller visuelle trekk, men hva gjør vi når dette mangler? Hva forteller disse utvalgte gjenstandene om den rike historia vi som museum forvalter? I dag, på samenes nasjonaldag, håper vi mange kommer på utstillingsåpning kl. 17:00 på Trondenes Historiske Senter.

Komiteen for Sámi mánnu Hárstták ja Giehtavuona / Samisk måned i Harstad og Kvæfjord har et rikholdig program og mange verdder (samarbeidspartnere). Vi er stolte av å være en av dem. Programmet for samisk måned begynte allerede 27. januar og inneholder i år nesten 30 ulike arrangementer. Les hele programmet her.

Lihkku beivviin / Gratulerer med dagen

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet