Lukk

Nominert til årets museum!

De tre nominerte museene til prisen årets museum 2022 er Kvinnemuseet, Valdresmusea og Sør-Troms Museum.

 

Norges Museumsforbund kunne fredag 25.mars løfte på sløret og fortelle hvilke tre museer som er nominerte som kandidater til årets museum 2022. Sammen med Kvinnemuseet og Valdresmusea er Sør-Troms Museum plukket ut som en av kandidatene til denne gjeve prisen. Vi er svært glade for nominasjonen. Sør-Troms Museum ble nominert for første gang i 2016 og deretter i 2018, og når vi nå nomineres også i 2022 føles som en stor anerkjennelse for et godt arbeid og høy kvalitet over lang tid. Vinneren vil kåres under Det nasjonale museumsmøtet «Mangfoldig bærekraft» i Porsgrunn-Skien 6. april.

Museumsforbundet kan fortelle at de tre kandidatene til årets pris har det til felles at de er genuint opptatt av å utøve sin samfunnsrolle og arbeide med viktige grupper og sentrale tema i sine nærområder. De skriver følgende om Sør-Troms Museum i Museumsforbundets egen pressemelding:

«Sør-Troms Museum er et konsolidert museum som består av mange og svært forskjellige avdelinger som gir publikum 18 ulike opplevelser. Ambisjonen er at «Vi skal gi flest mulig lyst og anledning til å utforske historien, se våre attraksjoner og ha en historisk dag!».

Museet arbeider mye med formidling utenfor museets lukkede rom og med å nå nye brukergrupper. Formidlingen av krigshistorien Trondenes og utviklingen av middelaldergården på Trondenes er eksempler på dette. I arbeidet med middelaldergården har historisk autentisitet i formidling og i bruk av byggeteknikk og håndverk hatt høy prioritert. Gjennom arbeidet har man utviklet omfattende kompetanse innen bygningsvern i tett samarbeid med NTNUs bachelorstudium i tradisjonelt bygghåndverk. Museet er lokal læringsarena for NTNU og har også samarbeidet med frivillige i Fortidsminneforeningen.

Museet samarbeider med skolene om å utdanne unge i seilas og drift av Anna Rogde gjennom prosjektet «Ungt Blod». Møtet med fire av de unge som har deltatt i prosjektet og deres lærere understreket betydningen av prosjektet både for ungdommene og deres vekst samt for utvikling av museets videre arbeid med drift og bevaring av «Anna Rogde».

Juryen vil særlig fremheve Trastad Samlinger og arbeidet med å formidle kulturhistorien knyttet til behandling av psykisk utviklingshemmede. Koblingen mellom fortellingen av beboernes historie og innblikket i kunstens verden og samfunnets snevre rammer for hva man trodde utviklingshemmede kunne få til er viktig. Nasjonalt senter for Outsider Art arbeider for å bryte ned barrierer og bidra til et mer mangfoldig og inkluderende kunst- og kulturliv i Norge.»

Les hele saken på museumsforbundet.no.

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet