Lukk

«Norge Lytter»

700 sider - 30 timers høytlesing. Sannhets- og forsoningskommisjonen har lagt frem sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener, norskfinner og skogfinner.
gammelt bilde av skoltesamer
Foto: Antti Hämäläinen, Museovirasto

Sannhets- og forsoningskommisjonen har lagt frem sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Rett etter at kommisjonen leverte rapporten til Stortinget tok de den med seg til Nationaltheatret, der de over 700 sidene skal leses høyt fra landets hovedscene til hele Norge.

Det vil ta rundt 30 timer å gjennomføre opplesningen, og hele fremføringen, «Norge lytter», sendes i sin helhet direkte på NRK TV, og det er hundre forskjellige personer som skal delta i lesedugnaden og lese hver sin del av rapporten. På Trondenes Historiske Senter har vi rigget en lyttestasjon som vil være åpen for alle i perioden 11:00-15:00.

https://www.nrk.no/kvensk/de-deltar-i-30-timers-hoytlesning-av-rapporten-om-fornorsking-1.16426273
https://tv.nrk.no/direkte/nrk2

Rapporten finnes her:
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/sannhets–og-forsoningskommisjonen/rapport-til-stortinget-fra-sannhets–og-forsoningskommisjonen.pdf

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet