Lukk

NUKfoto

En fotoworkshop med ungdom og unge voksne, med og uten funksjonsnedsettelser, fra Norge og Ukraina.

I 2021 deltok Trastad Samlinger og Preus museum under NUK første gang med fotoworkshop for ungdom med og uten funksjonsnedsettelser. I år var deltagerne ungdom og unge voksne, med og uten funksjonsnedsettelser, fra Norge og Ukraina. I denne utstillingen vises utvalgte fotografi og videoer fra alle deltagerne fra utstillingene som ble vist i fjor og i år under festivalen.

Denne utstillingen handler om mye, men ikke om å ha nedsatt funksjonsevne, å være flyktning, skeiv eller det å føle seg annerledes. Den handler ikke om hva andre betegner oss som, men om det vi har til felles – det å være et menneske.

Hvordan ser verden ut gjennom øynene til dagens ungdom?
Siden oktober 2018 har Preus museum jobbet med en metode for samfunnsdokumentasjon. Målet med prosjektet er å synliggjøre de som ikke har en stemme i samfunnet gjennom selvpresentasjoner bestående av fotografi og tekst. Materialet deltagerne har produsert blir innlemmet i museumssamlingene til Trastad Samlinger og Preus museum og blir bevart som en del av den norske kulturarven.

Kunstnere: Leo, Emma, Fredrik, Artur, Ingrid, Kostiantyn, Kris-Stian, Dasha, Isabell, Mina, Yehven, Pavlo, Frøydis, Laylak og Johanne

Instruktører: Aidan Moesby (kunstner), Trish Wheatley og Joe Turnbull (Disability Arts Online), Pål Henrik Ekern (Preus museum), Torgeir Vidvei Riise (kunstner) og Silje Gulstad (Trastad Samlinger)

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet