Lukk

Foto og samlinger

Museet forvalter 46 historiske bygninger, 45.900 kunst- og kulturhistoriske gjenstander, 200 hyllemeter privatarkiv og nesten 57.000 historiske fotografier.

Fotosamlinger

På Digitalt Museum kan du bla igjennom foto og søke på stedsnavn, personnavn eller stikkord som «båter», «vinter», «Kaarbøverkstedet» osv. De fleste foto er beskyttet av copyright, og kan ikke publiseres videre uten avtale med eier.

Gjenstandssamlinger

Klikk deg inn på et digitalt museumsbesøk til Sør-Troms Museum. Vi har publisert over 6000 kulturhistoriske gjenstander på Digitalt Museum. Gjenstandene gir et innblikk i arbeids- og dagligliv i vår region over flere hundre år.

Privatarkiv

Arkivmateriale etter Kaarbø mekaniske verksted, Harstad lille damekor og Kasfjord kvegavlsforening er noen av de privatarkiv som inngår i Sør-Troms Museums samlinger. Museet har arkiver fra ulike bedrifter, institusjoner, organisasjoner, foreninger og privatpersoner som har hatt sin virksomhet knyttet til vår region. Arkivene er en viktig kilde om regionenes historie og utvikling. Til sammen utgjør samlinger disse nesten 200 hyllemeter, og hvert år mottar museet nye privatarkiver.

Hopp rett ned til innholdet