Lukk

Historien / Verdier

Vil du bli litt bedre kjent med oss? Her kan du lese om vår historie, visjon, verdier og etiske retningslinjer. 

Sør-Troms Museum holder til i kommunene Salangen, Kvæfjord, Tjeldsund, Lavangen, Ibestad og Harstad

Vi forvalter kulturminner i seks kommuner i Sør-Troms og har som formål å vekke interesse for og spre kunnskap om kulturhistorie. Vi består av små og store museer i hele regionen – fra bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. 18 attraksjoner byr på utallige fortellinger og uforglemmelige opplevelser.

Vi har ansvar for 47 antikvariske bygg, 55 historiske båter på land, et flytende vernede seilskip og en omfattende samling med over 47.000 kunst- og kulturhistoriske gjenstander, over 60.000 fotografier og rundt 10.000 kart- og tegninger. Museet forvalter også omfattende arkiv- og kildesamlinger, ett teknisk-industrielt anlegg og 200 dekar av fredet kulturlandskap.

Museet har fire avdelinger:

Regionmuseet er den største avdelingen med anlegg, gjenstander, foto og arkiver i kommunene Salangen, Kvæfjord, Tjeldsund, Lavangen, Ibestad og Harstad. Her finnes bl.a. en sildoljefabrikk, et handelsted, en kraftstasjon, et klyngetun og flere kulturstier.

Skonnerten Anna Rogde, bygget i 1868, er en nasjonal maritim kulturskatt. Skuta ble vernet av Riksantikvaren i 1989 og er et samlende symbol for nordnorsk kystkultur og maritim tradisjon.

Trastad Samlinger, med Outsider Art, er landets første museum for utviklingshemmedes historie etter andre verdenskrig. Museet åpnet sommeren 1996. Her formidles det en unik historie om hvordan såkalt «ikke opplæringsdyktige» utviklet seg gjennom kunst. Trastad Galleri åpnet i 2000. Samlingen består av to elementer: en samling av kunst laget av beboere ved Trastad Gård, samt en nasjonal og internasjonal samling av «Outsider Art».

Trondenes Historiske Senter ligger i et historisk kulturlandskap like utenfor Harstad sentrum. Museets hovedutstilling tar for seg historien fra steinalderen og fram til moderne tid, med hovedvekt på vikingtid, middelalder og den vonde historien fra andre verdenskrig. Utenfor senteret ligger Trondenes Middelaldergård , som ble offisielt åpent i 2019. På gården finnes ei årestue, ei stavkirke, åkre, smie og alt som hørte til en nordnorsk gård i tiden rundt år 1200. Dermed har vi et fremragende senter for formidling av norsk middelalderhistorie ved museet som er inspirert av skriftlige kilder og arkeologiske funn.

Sør-Troms Museum er et relevant museum som utfordrer og engasjerer. Vi er inkluderende, engasjert, kunnskapsrik, raus, nysgjerrig og bærekraftig.

Sør-Troms Museum skal

•  utforske og formidle fortidens relevans for nå- og framtiden
•  være en unik drivkraft i nord sett i et nasjonalt perspektiv
•  fortelle historie med nye vinklinger og begeistre sitt publikum
• styrke  presentasjon og bevaring av sine samlinger og fartøy
• være en attraktiv arbeidsplass og en bærekraftig institusjon med sunn økonomi

Sør-Troms Museum følger ICOMs etiske regelverk.

Hopp rett ned til innholdet