Lukk

Skole på skuta

Ungdomsprosjektet "Ungt blod" - En alternativ læringsarena som høster ros!

Frida og Fredrik fra vårt kjernemannskap, møtte utvalgsmedlemmene i oppvekst- og kulturutvalget for å fortelle om prosjektet «Ungt blod» og hvilket utbytte de har hatt av vår alternative læringsarena på Anna Rogde. Ungdommene er en del av den daglige driften når de er om bord, samtidig som de får inn mange skolefag på en seilende, alternativ læringsarena.

-Jeg lærte nettopp mer om brøk og prosent når vi skulle regne ut hvor mye rev du må ta i seilene i ulikt vær. Vi skriver også logger og fjør fysisk arbeid, sier Fredrik og fortsetter:
-Å være på Anna Rogde er som en stor power break. Jeg klarer å følge mye bedre med, får ut energi og lærer mye mer, sier 10.-klassingen.

Støtte fra Norsk Forening for Fartøyvern og Sparebankstiftelsen DnB, som gjør at vi kan tilby regelmessige aktiviteter for ungdom om bord på skonnerten. Aktivitetene er knyttet til tema innen tradisjonelt sjømannskap og maritim kulturarv. Les også museets nettnyhet om «Ungt blod og fartøyvern for framtiden» fra mars 2023.

Harstad Tidende møtte Frida og Fredrik som forteller om gode skoleprestasjoner og bedre karakterer. Reportasjen er skrevet av Eirik Leitring. Du kan lese hele saken på ht.no.

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet