Lukk

Vidkunn Eidnes til minne

Vår nære museumsvenn Vidkunn Eidnes, har gått bort, 91 år gammel.
Foto: Nina Johansen/Sør-Troms Museum

Med sitt gjennomgripende engasjement for museumsarbeid var Vidkunn en av våre viktigste støttespillere, fra etableringen av museet og fram til i dag. Han hadde flere ulike roller. Den første tiden som styreleder, etter hvert som tidsvitne, formidler og ikke minst frivillig. Her gjorde Vidkunn en utrettelig innsats på flere felt.

Vidkunn var en respektert lokalhistoriker med en særlig tilknytning til Trondenes. Han var svært kunnskapsrik og til stor hjelp for oss ansatte i faglige spørsmål. Gjennom årene hadde han etablert et stort kontaktnett, noe også museet fikk nyte godt av. Mange spennende foredragsholdere fant veien til Trondenes gjennom samarbeidet med Pensjonistuniversitetet.

Vidkunn har vært med på å prege det frivillige arbeidet ved museet. Han var en ivrig deltaker og bidragsyter på fototreff, seminarer, foredrag, festivaler og marked. På sistnevnte fikk Vidkunn også vist sine mange talenter innenfor håndverk, blant annet veving. Keramikken han lagde ble solgt i museumsbutikken.

Vidkunn var en glimrende pedagog og historieforteller, alltid med et intenst ønske om å nå fram til sitt publikum. I flere år var han tidsvitne i vårt tilbud i Den Kulturelle Skolesekken, knyttet til lokale hendelser under 2. verdenskrig. Med både egne opplevelser og brorens dramatiske historie, trollbandt han sitt unge publikum. Vidkunn hadde en helt egen evne til å nå fram til ungdommen.

Eidnesfamilien hadde i over hundre år ansvaret for utgivelsen av Håløygminne, et lokalhistorisk tidsskrift for Nord-Norge. Vidkunn ble etter hvert sentral i dette arbeidet, fra han startet som kasserer i 1957, til han etter hvert overtok som redaktør. Det var med stor respekt museet overtok den videre driften i 2021.

Vidkunn var en sosial og vennlig person med et stort hjerte, interessert i menneskene han møtte på sin vei. Hans tilstedeværelse på museet gjorde han ikke bare til en verdifull samarbeidspartner, for flere av oss ble han en god venn.

Det nære forholdet til museet kom til uttrykk da Vidkunn fikk Kongens fortjenestemedalje i 2022. Etter eget ønske foregikk overrekkelsen på Trondenes Historiske Senter, stedet der han tilbrakte mye av sin tid som pensjonist.

Vidkunn har satt dype spor etter seg i vårt museumsarbeid, en gave vi skal forvalte og bygge videre på etter beste evne.

Vi lyser fred over Vidkunns gode minne.

-Sør-Troms Museum

Facebook
LinkedIn
Email
Hopp rett ned til innholdet