Populære emneord

Harstad sett fra sjøen. Båter på havna.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Ukjent fotograf

Motiv:
Harstad sett fra sjøen. Båter på havna.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Sentrum, uspesifisert

Historikk:
Harstad sett fra sjøen. Båter på havna. Til høyre i bildet Giævergården og Bethel, til høyre for midten Strandgata 19 (apoteket) og midt i bildet, aktenfor dampbåten, Strandgata 9 (Grand Hotel). På bryggeveggen til venstre i bildet er det malt: "LAGER AV SALT & TØNDER".

Årstall:
1895 - 1900